ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδοφορίας και μεριδίου αγοράς για Ολυμπιακή Ζυθοποιία

olumpiaki-zuthopoiia

Με οριακή αύξηση του τζίρου, ικανοποιητική αύξηση της κερδοφορίας και διεύρυνση του μεριδίου αγοράς έκλεισε το 2015 για τη νέα Ολυμπιακή Ζυθοποιία, που προήλθε από τη συγχώνευσή της με τη Μύθος Ζυθοποιία του ομίλου Carlsberg. Αν και τα αποτελέσματα της νέας Ολυμπιακής Ζυθοποιίας δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, κύκλοι της διοίκησης εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της εταιρείας, κατά την πρώτη χρονιά δραστηριοποίησής της στην ελληνική αγορά μετά τη συγχώνευση.

Χθες, πάντως, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ομίλου Carlsberg για την οικονομική χρήση του 2015. Στην οικονομική έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα αναφέρεται ότι η εκτιμώμενη αξία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ανέρχεται σε 336 εκατ. κορώνες Δανίας (περί τα 45 εκατ. ευρώ), ενώ η υπεραξία, συμπεριλαμβανομένης αυτής των συνεργειών, σε 219 εκατ. κορώνες Δανίας, ήτοι 29,34 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει της συμφωνίας που έγινε το 2014 ανάμεσα στην Carlsberg και τους παλαιούς μετόχους της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας (τον κ. Γιάννη Χήτο και τους αδερφούς Γκρέκη), που σήμερα κατέχουν το 49% της νέας εταιρείας, οι τελευταίοι μπορούν να πωλήσουν τη συμμετοχή τους από το 2017. Η Carlsberg από την πλευρά της μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 49% από το 2020. Συνολικά, ο όμιλος Carlsberg έκλεισε το 2015 με πωλήσεις 65,35 δισ. κορώνες Δανίας (8,7 δισ. ευρώ), καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων υποχώρησαν σε 8,46 δισ. κορώνες Δανίας (1,13 δισ. ευρώ) από 9,23 δισ. κορώνες Δανίας (1,24 δισ. ευρώ) το 2014.