ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πόσο καλή είναι η δουλειά σου;

__23492291
stigmiotypo-2016-02-11-123630-mm

Μπορεί η απόκτηση εργασίας να είναι απαραίτητη για την ευημερία αλλά η ποιότητα της εργασίας έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στην καθημερινότητα μας. Οι αποδοχές, η εργασιακή ασφάλεια και το αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον μπορούν να συμβάλουν στην μεγαλύτερη απασχόληση, σύμφωνα με νέα ευρήματα του ΟΟΣΑ (9/2/2016) σχετικά με την ποιότητα των θέσεων εργασίας σε 45 χώρες. Τα επαγγέλματα που είναι «καλής ποιότητας» βοηθούν ουσιαστικά τους ανθρώπους να αναπτύξουν τα  προσόντα και τις δεξιότητές τους και τους κάνουν να αισθάνονται  χρήσιμοι στην κοινωνία. Οι άνθρωποι που ασκούν τέτοια επαγγέλματα είναι συνήθως πιο υγιείς και πιο παραγωγικοί και αυτό συμβάλλει στην απόδοση της εταιρείας.

Ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει συγκρίσιμα μέτρα για την ποιότητα της εργασίας στηριζόμενος στις ατομικές εμπειρίες των ανθρώπων που εργάζονται. Αυτά τα μέτρα επικεντρώνονται στα πραγματικά αποτελέσματα των εργαζομένων σε 3 τομείς:

Α) Στην ποιότητα των εσόδων: πως συνεισφέρει η απασχόληση στις υλικές προδιαγραφές της καθημερινότητας.

Β) Την εργασιακή ασφάλεια: πόσο υψηλός είναι ο κίνδυνος να μείνεις άνεργος και ποιες είναι οι συνέπειες.

Γ) Στο εργασιακό περιβάλλον: πόση πίεση ασκεί η εργασία και πόσο έλεγχο ασκεί στις εργασίες που διεκπεραιώνουν.

Οι ρυθμίσεις των ωραρίων, οι εργασιακές σχέσεις, οι δυνατότητες για μάθηση, η  ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την εργασία είναι σημαντικές πτυχές για την ποιότητα της απασχόλησης στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι διαφορές

Υπολογισμένος με αυτό τον τρόπο η ποιότητα της εργασίας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Η Δανία, η Φινλανδία και η Γερμανία είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν γενικότερα τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την καλή ποιότητα εργασίας. Η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Πολωνία από την άλλη βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που έχουν σχετικά χαμηλής ποιότητας εργασία.

Μεγάλες διαφορές υφίστανται ακόμη και ανάμεσα σε ομάδες εργαζομένων. Οι νέοι για παράδειγμα όπως και οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι τείνουν να έχουν χαμηλής ποιότητας εργασία. Οι άντρες εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερες απολαβές από τις γυναίκες, αλλά οι γυναίκες απολαμβάνουν καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Η προοπτική της επαγγελματικής ανέλιξης είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα της εργασίας. Η παραμονή σε μια δουλειά χαμηλής ποιότητας επηρεάζει μακροπρόθεσμα τόσο τα έσοδα αλλά και τις  συνθήκες εργασίας. Ο ΟΟΣΑ  έχει καταλήξει ότι βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι μειώνεται και η ποσότητα. Οι χώρες μπορούν να συνδυάσουν υψηλά ποσοστά εργασίας με καλής ποιότητας απασχόληση. Αυτός είναι ο λόγος γιατί στη συνδιάσκεψη των G20 στην Τουρκία, οι ηγέτες δεσμεύθηκαν ότι δεν θα δημιουργήσουν μόνο νέες θέσεις εργασίας αλλά και καλύτερης ποιότητας.

O Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Angel Gurria κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έρευνας στο δήλωσε: «Ποιότητα της εργασίας δεν είναι σημαντική μόνο για την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και για τη συνολική παραγωγικότητα της επιχείρησης. Αυτό είναι πλέον κατανοητό στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα. Οι ηγέτες των χωρών της G20 συμφώνησαν πέρυσι όχι μόνο να δώσει προτεραιότητα στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, αλλά και για να εξασφαλιστεί ότι είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, οι Υπουργοί Εργασίας έδωσαν εντολή στον ΟΟΣΑ να σχεδιάσει πολιτικές για τη βελτίωση όλων των πτυχών της ποιότητας της εργασίας – ασφάλεια των θέσεων εργασίας, την βιώσιμη αύξηση αμοιβών και την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος».