ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρώτες υπογραφές συμβάσεων ΔΕΗ με τους μεγάλους πελάτες

deh2--2

Τα μέτωπα με τη βιομηχανία φαίνεται να κλείνει η ΔΕΗ μέσα από έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που συνεχίζεται και έχει φέρει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Οι πρώτες συμβάσεις με τις βιομηχανίες υψηλής τάσης υπεγράφησαν προχθές και αυτές προέρχονται από τις τρεις χαλυβουργικές επιχειρήσεις του ομίλου Βιοχάλκο (ΣΙΔΕΝΟΡ, ΣΟΒΕΛ, ΕΛΒΑΛ), ενώ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται και οι εταιρείες ΜΕΛ και ΑΓΕΤ Ηρακλής. Τόσο από την πλευρά της ΔΕΗ όσο και από την πλευρά της βιομηχανίας, η εικόνα που μεταφέρεται είναι ότι τον δρόμο που άνοιξε ο όμιλος Βιοχάλκο θα ακολουθήσει το σύνολο των 24 βιομηχανιών που συνδέονται με την υψηλή τάση (μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες). Με τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες της η ΔΕΗ προσήλθε σε διαπραγματεύσεις, προτείνοντας ως βάση συζήτησης επτά διαφορετικά τιμολόγια που ανταποκρίνονται πρακτικά στα διαφορετικά προφίλ των πελατών της, αλλά και πρόσθετες παροχές εκπτώσεων για υψηλή κατανάλωση ενέργειας στη Ζώνη Ελάχιστου Φορτίου (νύχτα, σαββατοκύριακα και αργίες). Πρόκειται για εκπτώσεις πέραν αυτών που δόθηκαν με απόφαση Γενικής Συνέλευσης στις 7 Δεκεμβρίου και αφορούν εκπτώσεις όγκου με βάση τη συνολική ετήσια κατανάλωση κάθε εταιρείας.

Αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ δεν έκρυβαν χθες την ικανοποίησή τους για τις πρώτες υπογραφές συμβάσεων με τους μεγάλους πελάτες τους. Ωστόσο αβεβαιότητα συνεχίζει να υπάρχει σε σχέση με τα τιμολόγια μέσης τάσης 25 βιομηχανιών που καταναλώνουν πάνω από 13 γιγαβατώρες ετησίως. Στελέχη της βιομηχανίας δηλώνουν ότι η ΔΕΗ δεν έχει ακόμη προτείνει νέα τιμολόγια σε αυτή την κατηγορία πελατών της, χαρακτηρίζουν ωστόσο θετική εξέλιξη την υπογραφή συμβάσεων με την υψηλή τάση και αναμένουν αντίστοιχη ευελιξία από την πλευρά της ΔΕΗ και στα τιμολόγια ενεργοβόρων βιομηχανιών μέσης τάσης.

Ασχέτως από τα τιμολόγια της ΔΕΗ, η ενεργοβόρος βιομηχανία αναμένει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που προβλέπει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Ειδικότερα το θέμα που θέτει με έμφαση η βιομηχανία είναι η μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, για ΕΤΜΕΑΡ και τέλος λιγνίτη, στη βάση των όσων προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας. Η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ειδικότερα ότι η πλήρης εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών είναι αναγκαία για τον επιπλέον λόγο ότι εκκρεμεί καταγγελία εις βάρος της χώρας μας, καθώς για τη μοναδιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ στις επιχειρήσεις υψηλής τάσης τα τρία τελευταία έτη τίθεται θέμα συμβατότητας με την παράγραφο 188 των κατευθυντηρίων γραμμών. Το υπουργείο Ενέργειας επεξεργάζεται νέα ρύθμιση για την αντιστάθμιση του κόστους ρύπων στην ενεργοβόρος βιομηχανία, με στόχο να εισαχθεί σε νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση. Εν τω μεταξύ, από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του μέτρου της διακοψιμότητας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη βιομηχανία μείωσης του κόστους ενέργειας έναντι απελευθέρωσης φορτίων κατά τις ώρες αιχμής. Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιοποίησε την περασμένη Τρίτη τον κανονισμό των δημοπρασιών και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η δημοσιοποίηση της πρώτης προκήρυξης μέσα στον Φεβρουάριο, η οποία θα αφορά σε ισχύ 500 MW.