ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ τα αδιάθετα ποσά για τη δανειοδότηση ΜμΕ μέσω του ΕΤΕΑΝ

13s4mme1

Πάνω από 500 εκατ. ευρώ είναι τα αδιάθετα χρήματα για τη δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα που υλοποιούνται από το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, και τα οποία θα πρέπει να απορροφηθούν έως τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Από αυτά τα 240 είναι χρήματα που έχει δεσμεύσει το ΕΤΕΑΝ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ενώ άλλα 288 εκατ. ευρώ είναι το υπόλοιπο των χρημάτων που είναι διαθέσιμα μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας που έχει συσταθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για χρήματα που θα διατεθούν μέσω των τραπεζών και αποτελούν ουσιαστικά «ουρές» από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, που θα πρέπει αυστηρά να απορροφηθούν το αργότερο έως τον προσεχή Σεπτέμβριο. Τα χρήματα αυτά δεν αφορούν επιδοτήσεις. Αφορούν δυνατότητα δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια, που διαμορφώνουν το κόστος χρηματοδότησης κοντά στο 4% ή ακόμη και στο 3%, όταν το μέσο κόστος δανεισμού της αγοράς από τις τράπεζες είναι κοντά στο 7%, περίπου, ή ακόμη υψηλότερα σε κάποιες περιπτώσεις. Εχοντας αποσπάσει την παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπουργείο Οικονομικών καλείται να προωθήσει τις συμβάσεις με τις τράπεζες, προκειμένου τα χρήματα αυτά να πέσουν στην πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις που στενάζουν κάτω από την έλλειψη ρευστότητας.

Τα διαθέσιμα χρήματα μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας αποτελούν 100% δανεισμό από την ΕΤΕπ και με δεδομένα τα προβλήματα της οικονομίας, συζητείται η τροποποίηση των συμβάσεων έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να διατεθούν όχι μόνο για κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικούς σκοπούς, αλλά και για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων. Από τα 288 εκατ. ευρώ που εκκρεμούν μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, τα 115 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Εθνική Τράπεζα, 105 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Τράπεζα Πειραιώς, 50 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank και 18 εκατ. ευρώ στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Εως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν εκταμιευθεί και τα υπόλοιπα 240 εκατ.ευρώ που εκκρεμούν μέσω του ΕΤΕΑΝ και τα οποία θα διοχετευθούν κυρίως μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Τα χρήματα διατίθενται μέσω των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς, καθώς και την Τράπεζα Αττικής και τις συνεταιριστικές τράπεζες. Πρόκειται για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικά σχέδια, με χαμηλό επιτόκιο. Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να ενισχύσει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας με άλλα 50 εκατ. ευρώ, περίπου, που έμειναν αδιάθετα από το Ταμείο Νήσων, ενώ άλλα 30 εκατ. ευρώ αναμένεται να δοθούν με τη μορφή εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που λειτουργεί επίσης στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ. Τελευταία «ουρά» του προηγούμενου ΕΣΠΑ αποτελεί το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τυπικά έχει κλείσει και πλέον πληρώνει μόνο δαπάνες των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί έως σήμερα.