ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 107,7 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Αθηνά ΑΤΕ μετά την ΑΜΚ

690_e8755123dcde8ff9c074c75d6083840e

Στο ποσό των 107,7 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Αθηνά ΑΤΕ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανκοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 24.06.2015 απόφαση της ετήσιας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Οι 43.750.000 νέες μετοχές που εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από σήμερα 15 Φεβρουαρίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 107.722.323,20 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 134.652.904 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 ευρώ η κάθε μία.