ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρηματίες από ανάγκη το 43,6%

google-thumb-large

Διέξοδο στο επιχειρείν αναζητούν οι Ελληνες μέσα στην κρίση. Τα αποτελέσματα της έρευνας για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 2014-2015 που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ δείχνουν ότι το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε αρχικά στάδια επιχειρηματικότητας το 2014 ανήλθε σε 7,8% έναντι 5,2% το 2013, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων το 2015 δείχνουν μικρή πτώση στο επίπεδο του 6,9%. Η στροφή προς τον επιχειρηματικό στίβο, σε ποσοστό 43,6% γίνεται λόγω ανάγκης και όχι γιατί εντοπίστηκε κάποια επιχειρηματική ευκαιρία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε χθες το ΙΟΒΕ, βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και στην πρώτη θέση της κατάταξης σε όρους επιχειρηματικότητας ανάγκης.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έρευνας και για την «καθιερωμένη επιχειρηματικότητα», τους επιχειρηματίες δηλαδή που λειτουργούν την επιχείρησή τους πάνω από 3,5 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα αυτών των επιχειρηματιών το 2014 είχε εισόδημα από τη δραστηριότητά του χαμηλότερο από 40 χιλιάδες ευρώ, η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες καθιερωμένης επιχειρηματικότητας (12,8% το 2014), στοιχείο ενδεικτικό των αντοχών της μικρής επιχειρηματικότητας έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης. Είναι γεγονός ότι από το 2009 και μετά το ένα τρίτο των καθιερωμένων επιχειρηματιών δηλώνει ότι συνεχίζει να δρα επιχειρηματικά, επειδή δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τον βιοπορισμό του σε κάποια άλλη απασχόληση.

Στην έρευνα, πάντως, καταγράφονται και θετικά στοιχεία, όπως η πτώση των ποσοστών διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πως έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική του δραστηριότητα το 2014 ανέρχεται στο 2,8%, χαμηλότερο δηλαδή από το ποσοστό του 4,3% το 2013 και σε μικρή απόσταση από τον μέσο όρο των χωρών καινοτομίας, στοιχείο, που σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, δείχνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα άρχισε να θωρακίζεται απέναντι στην πολυετή κρίση.

Οι οικονομικοί παράγοντες και ειδικότερα η έλλειψη κερδοφορίας με ποσοστό 68% σημειώνεται ως ο βασικότερος παράγοντας διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Το 2014 διαφαίνεται μια στροφή στην εξωστρέφεια με το ποσοστό των επιχειρηματιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε εγχώριους πελάτες να διαμορφώνεται στο 41,8% έναντι 43,1% το 2013. Αύξηση παρατηρείται και στο ποσοστό επιχειρήσεων που κατέχει τεχνολογία αιχμής. Σε ό,τι αφορά τους κλάδους, αύξηση επιχειρηματικότητας καταγράφεται το 2014 σε τομείς που συνδέονται με υπηρεσίες, όπως και στον τομέα της μεταποίησης.