ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορά της «Νίκας» από Chipita και Impala Invest

nikas

Σε επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο κατά 50% από τη γνωστή βιομηχανία τροφίμων Chipita, με επικεφαλής τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, και κατά 50% από την επενδυτική εταιρεία Impala Invest BV, του ομίλου Βιντζηλαίου, περνά ο έλεγχος της ιστορικής βιομηχανίας αλλαντικών Π.Γ. Νίκας.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία ανακοινώθηκε, τελικά, χθες το απόγευμα μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. και σηματοδοτεί μία νέα εποχή τόσο για την ίδια την αλλαντοβιομηχανία όσο και, συνολικά, για τον κλάδο των αλλαντικών. Πέρα από τις υπογραφές των κ. Θεοδωρόπουλου και Βιντζηλαίου, η συμφωνία για την αναδιάρθρωση της Π.Γ. Νίκας φέρει τις υπογραφές των δύο βασικών πιστωτών της, ήτοι της Alpha Bank και της Eurobank. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η υλοποίηση της συμφωνίας τελεί υπό αιρέσεις, μεταξύ των οποίων και η επίτευξη συμφωνίας με τους λοιπούς πιστωτές της Π.Γ. Νίκας.

Η συμφωνία

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας προβλέπουν τα εξής:

– Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που θα λάβει χώρα υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί συνολικά από νομικό πρόσωπο που θα συστήσουν η Chipita και η Impala Invest, και από τα 30 εκατ. ευρώ τα 20 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ίδια κεφάλαια και τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ από δανεισμό.

– Απομείωση του δανεισμού της εταιρείας σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών της, ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται σε περίπου 29 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Π.Γ. Νίκας στις εγκαταστάσεις της στον Αγιο Στέφανο Αττικής, το οποίο η εταιρεία στη συνέχεια θα μισθώσει για τις ανάγκες της (sale and lease back). Οι εγκαταστάσεις της Π.Γ.Νίκας στον Αγιο Στέφανο έχουν έκταση 59.392,93 τ.μ. Ο δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των ποσών που είναι μέσω factoring). Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Π.Γ. Νίκας ανέρχονται σε 44,83 εκατ. ευρώ.

Αναδιάρθρωση

Ο ακριβής τρόπος αναδιάρθρωσης της εταιρείας και των θυγατρικών της θα οριστικοποιηθεί όταν θα υπάρξει η τελική συμφωνία με όλους τους πιστωτές, ενώ βεβαίως θα πρέπει να δοθεί και η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, ο κύκλος εργασιών της αλλαντοβιομηχανίας ανήλθε σε 37,72 εκατ. ευρώ, έναντι 41,64 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014. Οι ζημίες στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 7,37 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση του ομίλου στο εννεάμηνο ήταν αρνητική κατά 35,9 εκατ. ευρώ.

Η Π.Γ. Νίκας ιδρύθηκε το 1970 και επί δεκαετίες ήταν η βιομηχανία εκείνη που στον κλάδο των αλλαντικών στην Ελλάδα λάνσαρε πολλές καινοτομίες. Την εταιρεία σήμερα κατέχουν κατά 67,48% η Global Capital Investors, κατά 11,99% το ΤΧΣ (μέσω της Eurobank), κατά 9,98% η First European Retail Corp, ενώ το 10,55% ανήκει σε διάφορους μετόχους με ποσοστό έκαστος κάτω από 5%.