ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλη υστέρηση στα ψηφιακά μέσα παρουσιάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

24s18psifiakaegalia

Υστερούν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παράλληλα, όσες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε ΤΠΕ, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), παρουσίασαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα της ΕΤΕ που φέρει τον τίτλο «Το ψηφιακό επίπεδο των ΜμΕ», συνολικά η Ελλάδα εμφανίζει μεγάλη υστέρηση στη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση με την Ε.Ε. των 28. Το επίπεδο συνολικής ανάπτυξης των ΤΠΕ στη χώρα μας θεωρείται ότι βρίσκεται στο 64% εκείνου που έχει επιτευχθεί κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-28. Η ανάπτυξη μετριέται σε τρία επίπεδα, εκείνο των πολιτών/ιδιωτών, των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, οι ερευνητές της ΕΤΕ εκτίμησαν ότι η ανάπτυξη και η χρήση των ΤΠΕ βρίσκονται στο 52% του αντίστοιχου στην Ε.Ε.-28. Φυσικά, υστέρηση εμφανίζουν η ανάπτυξη και η χρήση των ΤΠΕ και στον δημόσιο τομέα (70%) και στους πολίτες (74%).

Πλεονεκτήματα

Ο διαφαινόμενος αδύναμος κρίκος είναι ο επιχειρηματικός τομέας, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τόσο σε όρους πωλήσεων όσο και σε όρους κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, βάσει ερωτηματολογίου σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε από την ΕΤΕ, οι ΜμΕ που επένδυσαν σε ψηφιακή τεχνολογία την τελευταία πενταετία:

1. Μετρίασαν την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών στο διάστημα 2008-2014 κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες (σημειώνοντας μέση πτώση της τάξης του 32%, έναντι 50% για τις«παραδοσιακές» ΜμΕ).

2. Σημείωσαν μικρότερες απώλειες κερδοφορίας, με αποτέλεσμα να ανατρέψουν το συγκριτικό πλεονέκτημα που είχαν το 2008 οι παραδοσιακές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το μέσο περιθώριο λειτουργικού κέρδους μειώθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες για τις «ψηφιακές» ΜμΕ, ενώ οι απώλειες έφθασαν τις 13 ποσοστιαίες μονάδες στις υπόλοιπες ΜμΕ.

3. Περνώντας στη διερεύνηση του ψηφιακού αποτυπώματος των ελληνικών ΜμΕ,διαπιστώνεται ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιεί κανένα ψηφιακό εργαλείο, δηλαδή ούτε πληροφοριακά συστήματα για τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της και της παραγωγικής της διαδικασίας ούτε εργαλεία Διαδικτύου για την αναβάθμιση της επικοινωνίας της με προμηθευτές, και κυρίως με τους πελάτες, π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παράλληλα, μόλις το 4% των επιχειρήσεων διαθέτει ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, δηλαδή αποδοτικό συνδυασμό των προαναφερόμενων ψηφιακών εργαλείων. Μάλιστα, το 25% των επιχειρήσεων (το 1/3 αυτών που έχουν κάποιο ψηφιακό εργαλείο) δηλώνει ότι έχει απλώς ιστοσελίδα ή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, δύο κλάδοι που υστερούν ουσιαστικά από τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ο τουριστικός και ο ξενοδοχειακός, από τους πιο δυναμικούς στην Ελλάδα. Αντίθετα, τους υψηλότερους δείκτες αξιοποίησης των ΤΠΕ εμφανίζουν οι κλάδοι της πληροφορικής και των μεταφορών. Το ενθαρρυντικό, πάντως, της μελέτης είναι ότι μία στις δύο ΜμΕ σκοπεύει στα επόμενα δύο χρόνια να επενδύσει στις ΤΠΕ, αποκτώντας είτε εργαλεία εσωτερικής υποστήριξης των λειτουργιών τους είτε εργαλεία πελατών (ιστοσελίδα, e-commerce κ.λπ.).