ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 151,9 εκατ. η κερδοφορία του ΟΤΕ

26s21ote

Ανακάμπτει στη σταθερή τηλεφωνία ο ΟΤΕ και, ίσως για πρώτη φορά μετά το 2000 που ξεκίνησε η πλήρης απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, ο οργανισμός κερδίζει μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν κυρίως τα έργα πληροφορικής και οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης που πέρυσι συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάκαμψη των εσόδων του ομίλου.

Αναλυτικά τα ενοποιημένα έσοδα του 2015 για τον όμιλο ΟΤΕ διαμορφώθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή πτώση 0,4%. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν κάμψη κατά 12% στα 1,22 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 43% φτάνοντας τα 151,9 εκατ. ευρώ. Η μικρή κάμψη των εσόδων αποδίδεται κυρίως στη υποχώρηση των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας (-3,7%). Η υποχώρηση ωστόσο αυτή αντισταθμίστηκε από τα έσοδα τα οποία προήλθαν κυρίως από άλλες δραστηριότητες, όπως τα έργα πληροφορικής (+87,3%). Επίσης, μοχλός ανάπτυξης για πρώτη χρονιά μετά πολλά χρόνια αποτέλεσε η μητρική εταιρεία. Σε ό,τι την τελευταία, φαίνεται η ΟΤΕ Α.Ε. να κερδίζει μερίδιο στη σταθερή τηλεφωνία της Ελλάδας. Τα έσοδα της σταθερής εμφανίζονται εμφανώς βελτιωμένα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο οργανισμός, για πρώτη φορά μετά 10 χρόνια, δηλαδή 40 συνεχόμενα τρίμηνα υποχώρησης, πέτυχε αύξηση του αριθμού των τηλεφωνικών του γραμμών στο δ΄ τρίμηνο του 2015.

Παράλληλα επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, κερδίζοντας κι εκεί μερίδιο αγοράς. «Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιδόσεις μας στο κλείσιμο της χρονιάς, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ισχυρές», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχ. Τσαμάζ. Ωστόσο ήταν τα έργα πληροφορικής και η υπηρεσία OTE ΤV που έδωσαν ώθηση στα έσοδα του ομίλου. Μάλιστα ο κ. Τσαμάζ χθες έκανε λόγο για ισοσκελισμένα έσοδα και δαπάνες στην υπηρεσία ΟΤΕ ΤV. «Τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας», είπε ο κ. Τσαμάζ, «ενισχύθηκαν σημαντικά χάρη στην ανταπόκριση που γνωρίζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, στην τεχνογνωσία μας στο ICT και την επιτυχία του OTE TV, που αναπτύχθηκε εντυπωσιακά έχοντας ήδη κάνει breakeven». Σύμφωνα με τον ΟΤΕ, η υπηρεσία ΟΤΕ TV παρουσίασε στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου 466 χιλ. πελάτες ή κατά 28% περισσότερους σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του ομίλου ΟΤΕ, αυτή επηρεάστηκε κυρίως από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ύψους περίπου 92 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτή, τόσο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) όσο και τα καθαρά κέρδη θα ήταν βελτιωμένα. Οπωσδήποτε όμως παρουσιάζουν υποχώρηση σε σχέση με το 2014. Παρά την κάμψη των κερδών ωστόσο, η χρηματοοικονομική κατάσταση του οργανισμού εμφανίζεται ικανοποιητική. Μάλιστα η διοίκηση του ομίλου θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αντί 0,08 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Επίσης, πέρυσι οι ελεύθερες ταμειακές ροές, αν και μειωμένες σε σχέση με το 2014, διαμορφώθηκαν σε περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ΟΤΕ, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2014, ξεπέρασαν το 1,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η διοίκηση του ομίλου συνεχίζει την πολιτική μείωσης του δανεισμού, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του περασμένου έτους να διαμορφώνεται σε 860 εκατ. ευρώ. Σήμερα, ο καθαρός δανεισμός αντιστοιχεί σε περίπου 0,6 φορές τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου.