ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργικά κέρδη-ρεκόρ για τα ΕΛΠΕ

26s21elpe

Σε ύψη-ρεκόρ οδήγησε το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης τα λειτουργικά αποτελέσματα των ΕΛΠΕ το 2015. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη EBITDA κατέγραψαν την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του ομίλου, φθάνοντας στα 758 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 268 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, βελτίωση σημείωσαν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου, με βασικό άξονα τον κλάδο διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας που υπερδιπλασίασε τα συγκρίσιμα κέρδη, εκμεταλλευόμενος το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης. Στα ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου συνέβαλε και η βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των διυλιστηρίων μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο β΄ τρίμηνο του 2015, καθώς και η αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με θετικά αποτελέσματα.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, καθώς και το ύψος των εσόδων από πωλήσεις, επηρεάστηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά από την πτώση των τιμών αργού πετρελαίου, καταγράφοντας ζημίες λόγω μείωσης της αξίας των αποθεμάτων άνω των 300 εκατ. (484 εκατ. ευρώ το 2014). Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 7% λόγω των ομολογιακών δανείων του 2014, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα έτους ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 369 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα συγκριτικά κέρδη EBITDA στο δ΄ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν στα 184 εκατ. ευρώ λόγω υψηλών επιδόσεων των διυλιστηρίων του ομίλου, αριστοποίησης του εφοδιασμού και περιθωρίων διύλισης. Οι ζημίες από την αποτίμηση των αποθεμάτων λόγω πτώσης των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων ανήλθαν στα 148 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο, οδηγώντας τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA στα 31 εκατ. ευρώ και τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα στα -60 εκατ. ευρώ. Τα διυλιστήρια του ομίλου σημείωσαν αύξηση της παραγωγής, ενισχύοντας τις εξαγωγές στα 2,5 εκατ. τόνους, όγκος που αντιπροσωπεύει το 53% των συνολικών πωλήσεων. Σημαντική βελτίωση κερδοφορίας σημείωσε και ο κλάδος εμπορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο δ΄ τρίμηνο του έτους η παραγωγή των διυλιστηρίων του ομίλου ανήλθε σε 4,2 εκατ. τόνους. Σημαντική αύξηση της τάξης του 14% σημείωσε και ο όγκος πωλήσεων της εγχώριας εμπορίας κυρίως λόγω του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων ναυτιλίας.

Αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με το 2014 σημείωσε συνολικά η ζήτηση καυσίμων στην εγχώρια αγορά, κυρίως λόγω της σημαντικής ενίσχυσης κατά 43% του πετρελαίου θέρμανσης. Η συνολική ζήτηση σε καύσιμα ανήλθε σε 8,6 εκατ. τόνους, ενώ η ζήτηση για καύσιμα κίνησης παρέμεινε σταθερή, με το ντίζελ κίνησης να σημειώνει αύξηση 3% αντισταθμίζοντας αντίστοιχες απώλειες στη βενζίνη. Η υψηλή κερδοφορία οδήγησε σε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές για ένα ακόμα τρίμηνο, επιτρέποντας την πολιτική αύξησης των αποθεμάτων αργού, σε περιβάλλον χαμηλών τιμών, για βελτιστοποίηση του μείγματος πρώτων υλών και αύξηση των οικονομικών αποδόσεων. Ο καθαρός δανεισμός κυμάνθηκε σε αντίστοιχα με πέρυσι επίπεδα (1,1 δισ. ευρώ), ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 39%. Αναφορικά με το πρόγραμμα δανειακών υποχρεώσεων το 2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρούσες συνθήκες στις αγορές ομολόγων, ο όμιλος σκοπεύει να αποπληρώσει το ευρωομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιώντας ταμειακά διαθέσιμα και υφιστάμενες πιστωτικές γραμμές. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής και πολιτικής διαχείρισης κινδύνων, προγραμματίζεται επιστροφή στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες.

Αναφορά κάνει η διοίκηση των ΕΛΠΕ και στη συμφωνία που υπέγραψε με την κρατική εταιρεία του Ιράν NIOC για την προμήθεια αργού, αλλά και τη σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεων του ομίλου προς την ιρανική εταιρεία που προέρχονται από αγορές αργού προ της επιβολής των κυρώσεων. Αν και στη σχετική ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά, πηγές του ομίλου τόνιζαν χθες ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη παραγγελία αργού από το Ιράν για τα τέλη Μαρτίου.