ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (26/02/15)

carz-thumb-large

Εως τα τέλη Απριλίου παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης

Παράταση του μέτρου της απόσυρσης έστω για δύο μήνες, μέχρι το τέλος Απριλίου, φέρεται να συζητά η κυβέρνηση με τους δανειστές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά αυτοκινήτου, το ενδεχόμενο αυτό βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και όλα τα υπόλοιπα σενάρια, όπως παράταση έως τον Ιούνιο ή έως το τέλος του έτους, έχουν μέχρι στιγμής απορριφθεί. Η παράταση έστω για δύο μήνες κρίνεται απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να «απεγκλωβιστούν» οι περίπου 5.000 αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων. Πρόκειται για τους αγοραστές εκείνους οι οποίοι είχαν βεβαιώσεις απόσυρσης με ημερομηνία πριν από τις 20/12/2015, παράγγειλαν καινούργια αυτοκίνητα, αξιοποιώντας το μέτρο, όμως τα αυτοκίνητα δεν παραδόθηκαν έως τις 31/12/2015. Αποτέλεσμα; Τα αυτοκίνητα βρίσκονται στα τελωνεία, αλλά εάν εκτελωνισθούν χωρίς να έχει θεσπισθεί η παράταση της απόσυρσης, θα πρέπει να τα πληρώσουν χωρίς να τύχουν της έκπτωσης στην τιμή που προβλέπεται από την απόσυρση.

Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Η εισηγμένη Καράτζη ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής Mesh Pack GMBH για τις χρήσεις 2011-2014. Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 6.573,36 ευρώ, που θα επιβαρύνουν τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως 2015. Συγκεκριμένα: α) Για τη χρήση 2011 προέκυψε συνολικό ποσό ύψους 6.128,41 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε πρόσθετους φόρους 5.589,10 ευρώ και προσαυξήσεις 539,31 ευρώ. β) Για τη χρήση 2012 προέκυψε συνολικό ποσό ύψους 151,31 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε πρόσθετους φόρους 142,90 ευρώ και προσαυξήσεις 8,41 ευρώ. γ) Για τη χρήση 2013 προέκυψε ποσό ύψους 147,99 ευρώ.