ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (27/02/16)

intrakom

Q&R

Ποινή στέρησης δικαιωμάτων ψήφου σε μέτοχο

Η διοίκηση της εισηγμένης Quality & Reliability (Q&R) επέβαλε ποινή στέρησης των δικαιωμάτων ψήφου και παραστάσεως στις γενικές συνελεύσεις στη μέτοχό της εταιρεία με την επωνυμία Γκλόμπο Τεχνολογική-Πληροφορική Α.Ε. Η τελευταία κατέχει 786.200 δικαιώματα ψήφου εκδόσεως της Q&R, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,875% των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης εταιρείας πληροφορικής. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, επεβλήθη η παραπάνω ποινή, διότι η Γκλόμπο Τεχνολογική-Πληροφορική δεν προσκόμισε στην Q&R τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 82/1996 έγγραφα-πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν ότι έχει ονομαστικοποιήσει μέχρι φυσικού προσώπου τις μετοχές της, κατά την έννοια του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, και δεν παρέσχε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων της που είναι ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον νόμο.

Ιntracom Telecom

Εργο 25 εκατ. δολ. στη Ρωσία

Η εισηγμένη εταιρεία Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, μέσω της θυγατρικής της Intracom Svyaz στη Ρωσία, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης 25 εκατ. δολαρίων για την προμήθεια των νέων E-Band, υπερυψηλής χωρητικότητας Ethernet, ραδίων της, UltraLink-FX80, στη MTS Ρωσίας, τον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της χώρας. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο χρόνια και περιλαμβάνει το λογισμικό διαχείρισης του δικτύου και υπηρεσίες υποστήριξης. Η MTS Ρωσίας, σύμφωνα με τη στρατηγική της για παροχή υπηρεσιών τέταρτης γενιάς (4G) εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης ταχύτητας συνδεσιμότητας στους συνδρομητές της, προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τη χρήση του ραδίου συχνοτήτων mmWave και υπερυψηλής χωρητικότητας UltraLink-FX80 της Intracom Telecom.

Nexans

Αύξηση κεφαλαίου

Kαλύφθηκε πλήρως η αύξηση κεφαλαίου με μετρητά της Nexans, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και προθεσμία ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης από τις 5/2 έως και 19/2/2016. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 21,080 εκατ. Ετσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 28.746.093,75 ευρώ διαιρούμενο σε 22.996.875 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ εκάστη.