ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με νέο μοντέλο η αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων εταιρειών στα τρόφιμα

anadiarthrsi

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησε ήδη από τους πρώτους μήνες του 2016 η αναδιάρθρωση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στον κλάδο τροφίμων –βιομηχανικών και εμπορικών– εξέλιξη η οποία αναμενόταν, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επιθυμούν να μειώσουν τις επισφάλειες και να ξεκαθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται φαίνεται να είναι ταχύτερες και οι λύσεις πιο δραστικές σε σχέση με αυτές που εφαρμόστηκαν στην περίπτωση των εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν το μάνατζμεντ και μετά αναζητούν αγοραστές, αλλά προχωρούν απευθείας στην αναζήτηση αγοραστή και στην επίτευξη συμφωνίας για εκ βάθρων αναδιάρθρωση των εταιρειών.

Η διαφορετική οδός που ακολουθείται φάνηκε σε όλες τις πρόσφατες περιπτώσεις εξαγορών, και συγκεκριμένα στην περίπτωση της συμφωνίας Μαρινόπουλου – Σκλαβενίτη, Metro – Βερόπουλου, καθώς και σε αυτή που αφορά την εξαγορά της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας από κοινή εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχουν κατά 50% η Chipita και η Impala Invest. Στην περίπτωση, μάλιστα, της Νίκας, που πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία, η ανακοίνωση που έγινε στο Χρηματιστήριο Αθηνών κάνει με σαφήνεια λόγο για συμφωνία που έγινε ανάμεσα στους επικείμενους αγοραστές της Νίκας με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες Eurobank και Alpha Bank. Πέρα από την παραπάνω διαφορά, οι τελευταίες συμφωνίες εξαγορών, αλλά και αυτές που αναμένονται χαρακτηρίζονται από αρκετές καινοτομίες, οι οποίες εισάγονται με βασικό στόχο να συνεχισθεί η λειτουργία επιχειρήσεων που έχουν προοπτική βιωσιμότητας λόγω του μεγέθους τους, των παγίων τους, της συμβολής τους στην οικονομία και την απασχόληση και του ισχυρού σήματός τους. Στην περίπτωση της Νίκας, η συμφωνία, πέρα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπει στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της αλλαντοβιομηχανίας και «κούρεμα» οφειλών προς τις τράπεζες, όχι όμως και προς τους προμηθευτές, το οποίο θα κυμανθεί σε ποσοστό περίπου 20%. Οι υφιστάμενες τραπεζικές υποχρεώσεις της Νίκας ανέρχονται σε περίπου 77 εκατ. ευρώ.

Στη συμφωνία Μαρινόπουλου – Σκλαβενίτη υπάρχει επίσης μια καινοτομία. Το μοντέλο που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Μαρινόπουλου προβλέπει έμμεση εξαγορά από τον Σκλαβενίτη ενός κομματιού της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε προβλέπει τη δημιουργία από τους δύο ομίλους κοινοπραξίας στην οποία θα περάσει ο έλεγχος των 33 υπερμάρκετ του Μαρινόπουλου. Οι συνολικές χρηματοροές για τον όμιλο Μαρινόπουλου από τη σύσταση της νέας εταιρείας ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ένα μέρος είναι η συμμετοχή του ομίλου Σκλαβενίτη και ένα άλλο είναι το παθητικό που μεταφέρεται στη νέα εταιρεία και αναλογεί στις όποιες οφειλές έχουν προκύψει από τη λειτουργία των 33 υπερμάρκετ. Σύμφωνα πληροφορίες, η νέα εταιρεία θα λειτουργεί υπό νέο σήμα, στο οποίο οι δύο συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν έχουν καταλήξει ακόμη.

Ενα εντελώς νέο μοντέλο σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας Μεβγάλ, με την κατάληξη των σχετικών διαπραγματεύσεων να τοποθετείται για το αμέσως προσεχές διάστημα. Η λύση που φέρεται να συζητείται είναι η ανάληψη του μάνατζμεντ από το βρετανικό fund Bartons, το οποίο, εάν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταφέρει να οδηγήσει την εταιρεία ξανά σε κέρδη, θα εισπράξει ποσοστό από το τίμημα της πώλησης της εταιρείας (εν είδει succces fees).