ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγαλύτερες ζημίες για τη Frigoglass

01s20frigoglass

Μετά την ακύρωση πώλησης του κλάδου της υαλουργίας, που θα μείωνε δραστικά τον δανεισμό της Frigoglass, η διοίκηση της εισηγμένης και οι τράπεζες συμφώνησαν στην τροποποίηση και επέκταση των ανανεούμενων πιστωτικών γραμμών, υπό τον όρο της οικονομικής ενίσχυσης από τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας. Ετσι η Τruad Verwaltungs AG, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Frigoglass, με ποσοστό 44,48%, δεσμεύτηκε για τη χορήγηση δανειακής σύμβασης ύψους 30 εκατ. ευρώ, η οποία θα λήξει τον Μάρτιο του 2017, για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και λοιπών εταιρικών σκοπών. Σημειωτέον ότι η σύμβαση πρέπει να εγκριθεί από την επερχόμενη γενική συνέλευση των μετόχων. Η προτεινόμενη τροποποίηση και επέκταση των όρων των δανειακών συμβάσεων έως την 31η Μαρτίου 2017 και η συνεχής υποστήριξη από τοπικές τράπεζες διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Frigoglass, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2015.

Ο εισηγμένος όμιλος το 2015 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 453,9 εκατ. ευρώ, μειωμένον κατά 6,8% σε σχέση με το 2014. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του ομίλου υποχώρησε 16%, κατά την παρελθούσα χρήση, στα 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημίες ύστερα από φόρους ύψους 62 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης ζημιών 56,5 εκατ. ευρώ το 2014. Σχολιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα του 2015, ο κ. Νίκος Μαμουλής, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass, είπε: «Η οικονομική στήριξη από τον μεγαλύτερο μέτοχό μας και από τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την ενδελεχή επανεξέταση της λειτουργίας του ομίλου, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης κεφαλαιακής δομής».