ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τις προτάσεις των τραπεζών εξετάζει η Forthnet

Τις προτάσεις των τραπεζών εξετάζει η Forthnet

Πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων για τη Forthnet. Η εταιρεία, ανακοινώνοντας χθες τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015, αναφέρει ότι για πρώτη φορά, ύστερα από αρκετά χρόνια, έχει στα χέρια της μια πρόταση των τραπεζών σχετικά με την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι πιστώτριες τράπεζες έχουν διενεργήσει οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence) και έχουν υποβάλει πρόταση αναχρηματοδότησης του δανεισμού από τις 22 Μαρτίου 2016. Το διοικητικό συμβούλιο της Forthnet αποδέχθηκε κατ’ αρχήν τους όρους των τραπεζών έξι ημέρες αργότερα, αλλά παραδέχεται ότι ορισμένοι εξ αυτών χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. «Το Δ.Σ. της εταιρείας», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, «κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Μαρτίου 2016 αποδέχθηκε κατ’ αρχήν τους ενδεικτικούς, μη δεσμευτικούς, συνοπτικούς όρους για την υπό προϋποθέσεις αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων του ομίλου… Οι ανωτέρω όροι τελούν υπό την έγκριση των αρμοδίων εγκριτικών οργάνων των τραπεζών, η οποία δεν είναι δυνατόν να προεξοφληθεί, ενώ ορισμένοι όροι εξ αυτών χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης». Η διοίκηση της Forthnet, πάντως, εμφανίζεται αισιόδοξη για την αναχρηματοδότησή της μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του 2015, η εταιρεία παρουσίασε κάμψη ενοποιημένων εσόδων κατά 7,0%, στα 352 εκατ. ευρώ, κάμψη των λειτουργικών κερδών (EBITDA) κατά 18,8%, στα 48,2 εκατ. ευρώ, και διεύρυνση των ζημιών, στα 53,5 εκατ. ευρώ, από 44 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Πάνο Παπαδόπουλο, το 2015 σημειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, επηρεάζοντας αρνητικά και τον κλάδο της λιανικής αγοράς. «Σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, διατηρήσαμε μια συντηρητική προσέγγιση στην εμπορική πολιτική μας, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Για το 2016, προσέθεσε, η εταιρεία θα δώσει έμφαση στην εμπειρία των συνδρομητών της, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών (on demand) συνδρομητικής τηλεόρασης.