ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca – Cola: στα 924 εκατ. η προστιθέμενη αξία από την παρουσία της στην Ελλάδα

Coca – Cola: στα 924 εκατ. η προστιθέμενη αξία από την παρουσία της στην Ελλάδα

Σε 924 εκατ. ευρώ –ποσό που ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ– αποτιμάται η συνολική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία από τη δραστηριότητα στη χώρα της Coca-Cola 3Ε και της The Coca-Cola Company (TCCC). Το αποτύπωμα της δραστηριότητας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 οι καταναλωτές στην Ελλάδα δαπάνησαν 1,2 δισ. ευρώ για την αγορά προϊόντων του ευρύτερου συστήματος της Coca-Cola, περιλαμβάνεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πρίνστον Ιθαν Καπστάιν, επικεφαλής της ανεξάρτητης εταιρείας Steward Redqueen.

Τα 924 εκατ. ευρώ αναλύονται ως εξής: α) 118 εκατ. ευρώ είναι η άμεση συμβολή των εταιρειών στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και επιμερίζονται σε 96 εκατ. ευρώ σε μισθούς (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών, αλλά όχι φόρου εισοδήματος) και σε 22 εκατ. ευρώ σε καταβολή φορολογικών εισφορών· β) 545 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους συνεργάτες και προμηθευτές και επιμερίζονται σε 47 εκατ. ευρώ σε μισθούς, 203 εκατ. ευρώ σε κέρδη και 295 εκατ. ευρώ σε φόρους· γ) 261 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους προμηθευτές (προμηθευτές δηλαδή των προμηθευτών της Coca-Cola στην Ελλάδα) και επιμερίζονται σε 64 εκατ. ευρώ σε μισθούς, 106 εκατ. ευρώ σε κέρδη και 91 εκατ. ευρώ σε φόρους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό της έμμεσης συμβολής (αυτής που προκύπτει από προμηθευτές κ.ά.) έχει ληφθεί υπόψη το ποσοστό των πωλήσεων που έχουν μόνο από τα προϊόντα του συστήματος Coca-Cola.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, η Coca-Cola 3Ε συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα το 1% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους για το 2014. Μάλιστα, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται 37,9 εκατ. ευρώ (πρόκειται κυρίως για έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωσης) από τη δραστηριότητα της εταιρείας στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών. Καθοριστική είναι η συμβολή της εταιρείας στην απασχόληση, στοιχείο ιδιαιτέρως σημαντικό, δεδομένης της υψηλής ανεργίας που μαστίζει την Ελλάδα. Οι άμεσες θέσεις εργασίας είναι 1.844, όμως μέσω της δραστηριότητάς της η εταιρεία υποστηρίζει συνολικά 21.300 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, για κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζει έμμεσα άλλες 11 θέσεις εργασίας.

Το θετικό είναι ότι η αξία αυτή θα εξακολουθεί να προστίθεται στην ελληνική οικονομία, καθώς η Coca-Cola 3Ε συνεχίζει τις επενδύσεις της στη χώρα. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας για τη δημιουργία αξίας στην Ελλάδα», ανέφερε η κ. Νάγια Καλογεράκη, γενική διευθύντρια της Coca-Cola 3E για την Ελλάδα και την Κύπρο. «Εάν επενδύεις σημαίνει ότι πιστεύεις στο μέλλον», επεσήμανε από την πλευρά του ο κ. Καπστάιν.