ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 63,3% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο τον Μάρτιο

07s21ependuseis

Αγοραστές ελληνικών μετοχών ήταν τα ξένα χαρτοφυλάκια κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, δαπανώντας κεφάλαια ύψους 69,94 εκατ. ευρώ. Στο τέλος Μαρτίου η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανήλθε σε 63,3% έναντι 62,3% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,6%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (1.819,63 εκατ. ευρώ ή 5,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 60,0%, με αύξηση της τάξεως του 0,8% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2016.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2016 πραγματοποίησαν το 64,1% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για τον περασμένο μήνα ανήλθε στις 17.253, έναντι 21.159 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 32.776). Τον Μάρτιο 2016 δημιουργήθηκαν 759 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 978 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Τον Μάρτιο 2016 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 5,93 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (28,82 εκατ. ευρώ), λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (21,92 εκατ. ευρώ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λοιπά αμοιβαία κεφάλαια (3,44 εκατ. ευρώ), κεντρική κυβέρνηση (2,82 εκατ. ευρώ), αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (2,29 εκατ. ευρώ) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (1,09 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς εκτός Ε.Ε. (42,57 εκατ.), μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (7,93 εκατ. ευρώ) και ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (3,94 εκατ.).

Οι Ελληνες επενδυτές τον φετινό Μάρτιο εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 5,91 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (14,63 εκατ. ευρώ), πιστωτικά ιδρύματα και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες (14,31 εκατ. ευρώ), μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (1,33 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λοιπά αμοιβαία κεφάλαια (20,96 εκατ. ευρώ), αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (1,64 εκατ. ευρώ) και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (1,15 εκατ. ευρώ). Οι Ελληνες ιδιώτες επενδυτές (ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις) τον Μάρτιο 2016 πραγματοποίησαν το 16,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,7% των συναλλαγών). Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στο τέλος του προηγούμενου μήνα, υπολογίστηκε στα 34,68 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν 31,15 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 11,4%, ενώ, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, που ήταν 39,38 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση κατά 11,9%.

Οι Ελληνες επενδυτές στο τέλος Μαρτίου κατείχαν το 38,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.