ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φωτογραφική διάταξη για Φωτόπουλο της ΓΕΝΟΠ

fotopoylos

Τον δρόμο για μια δεύτερη θητεία του πρώην προέδρου της ΓΕΝΟΠ Νίκου Φωτόπουλου στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, άνοιξε η κυβέρνηση με διάταξη που συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο για την κύρωση της συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία. Αν και στην ουσία της η διάταξη αποκαθιστά το πλαίσιο που ισχύει για το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών, αφού οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια δεν διορίζονται αλλά εκλέγονται από τα συνδικαλιστικά τους όργανα χωρίς περιορισμό στο δικαίωμα υποψηφιότητας και συμμετοχής σε αυτά, κάτι που ισχύει και στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ), το χρονικό τάιμινγκ που αυτή κατατίθεται την καθιστά απροκάλυπτα φωτογραφική. Η τροπολογία κατατέθηκε εν κρυπτώ και μόλις ένα μήνα πριν από τη διεξαγωγή εκλογών στα συνδικαλιστικά όργανα της ΔΕΗ για την επιλογή των προσώπων που θα τους εκπροσωπήσουν στο Δ.Σ. της εταιρείας.

Η τροπολογία καταργεί προηγούμενη ρύθμιση, που όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, εισήγαγε ένα μεροληπτικό περιορισμό στην ελεύθερη εκ μέρους των εργαζομένων εκλογή των αντιπροσώπων τους, που δεν είναι σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας, καθώς η ρύθμιση προέβλεπε μόνο μία θητεία. Πράγματι, το δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων σε πάνω από μία θητεία έπαυσε για τη ΔΕΗ με τροπολογία του 1999, αποσκοπώντας τότε στον αποκλεισμό συγκεκριμένου προσώπου που κατέλαβε για τρίτη συνεχόμενη θητεία την ίδια θέση.

Η κατάργησή της αποτέλεσε αίτημα των συνδικάτων της ΔΕΗ προς την κυβέρνηση. Θα είχε πράγματι άλλη αξία η αποδοχή του σχετικού αιτήματος εάν αυτό δεν γινόταν λίγο πριν λήξει η θητεία του κ. Φωτόπουλου στο Δ.Σ. της ΔΕΗ (27 Μαΐου), όπου συμμετέχει ως εκπρόσωπος των εργαζομένων από τον Απρίλιο του 2013.