ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας ο Κώδικας Βιωσιμότητας

gre1622059_25642420-thumb-large-thumb-large--2

Με βασικό μήνυμα ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί πρακτικό εργαλείο που προωθεί τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας με άξονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον αυτοέλεγχο, τη λογοδοσία, καθώς και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, και με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, των ευρωπαϊκών θεσμών και της κοινωνίας πολιτών, η εκδήλωση για την επίσημη παρουσίασή του, την περασμένη Πέμπτη, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας. Οπως τονίστηκε, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διαμορφώθηκε από τη συνεργασία του QualityNet Foundation με το Γερμανικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, και είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας γόνιμου διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 2 κορυφαίων θεσμικών οργανισμών, 33 επιχειρηματικών, 47 κοινωνικών φορέων και 120 επιχειρήσεων.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας στηρίζεται στην αρχή «ένας κώδικας για όλους» και απευθύνεται όχι μόνον στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά και σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις εξαγωγές τους, τη θετική αξιολόγησή τους από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δυνατότητα αύξησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας, καθώς και την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα υπεύθυνων προμηθευτών.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης, η κ. Λούκα Κατσέλη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (EET), τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας θέτει στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση του κώδικα στον τραπεζικό κλάδο συντελεί στην εσωτερική αναβάθμιση και βελτίωση της οργάνωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Από την πλευρά του ΣΕΒ, ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου και πρόεδρος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας προωθεί το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας τες πιο ελκυστικές για επενδυτές και καταναλωτές στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατέληξε σημειώνοντας ότι «στον ΣΕΒ χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ολοκλήρωσή του και υποστηρίζουμε την υιοθέτησή του σε εθελοντική βάση».