ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών για τον όμιλο Σαράντη

sarantis1

Με διψήφιο ποσοστό αύξησης στις πωλήσεις και στην κερδοφορία ολοκλήρωσε το α΄ τρίμηνο του 2016 ο όμιλος Σαράντη. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ομίλου, οι ενοποιημένες πωλήσεις του κατά το α΄ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε 66,21 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 55,39 εκατ. ευρώ ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση κατά 19,54%. Οπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της η εταιρεία Σαράντης, η αύξηση του τζίρου αποδίδεται τόσο στην ισχυρή θέση του ομίλου στην αγορά όσο και στις νέες προσθήκες στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 15,95%, στα 24,30 εκατ. ευρώ, απόδοση εντυπωσιακή συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου. Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 63,30% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 21,73%, στα 41,91 εκατ. ευρώ, από 34,43 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2015.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η εταιρεία Σαράντης εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 5,31 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 44,40% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2015 που είχε διαμορφωθεί στα 3,68 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων και τόκων το α΄ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε 4,23 εκατ. ευρώ, από 2,73 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 54,56%. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου στις συνεχείς ενέργειες για περαιτέρω εξορθολογισμό και έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, καθώς και στα οφέλη που προέκυψαν από τη λειτουργική μόχλευση (operational leverage). Επιπλέον, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση του ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο, το οποίο προσδοκά να επιφέρει περαιτέρω ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες σε όλες τις χώρες του ομίλου και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία στους μετόχους. Στη διάρκεια του 2015, η εταιρεία Σαράντης εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 19,78 εκατ. ευρώ.Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος 5,15 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωσε την εξαγορά του σήματος ΑVA στην Ελλάδα κόστους 3,5 εκατ. ευρώ, καθώς και την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας Polipak κόστους 4,5 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2015, ο όμιλος Σαράντη έχει καθαρή θετική ταμειακή θέση ύψους 7,20 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις έχει βελτιωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα αυστηρότερης πολιτικής πιστωτικού ελέγχου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή για την παρελθούσα χρήση.