ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός για μίσθωση έκτασης στον Δήμο Θέρμης

Διαγωνισμός για μίσθωση έκτασης στον Δήμο Θέρμης

Διαγωνισμό για την 40ετή εκμίσθωση 203 στρεμμάτων με δυνατότητες κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων, κάμπινγκ, γηπέδων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων αποφάσισε να προκηρύξει ο Δήμος Θέρμης. Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου ενέκρινε, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη, τους όρους του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της έκτασης, η οποία αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα εμβαδού 11 στρεμμάτων ανήκει σε περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, ενώ το δεύτερο τμήμα εμβαδού 145 στρεμμάτων και το τρίτο, εμβαδού 47 στρεμμάτων, σε περιοχή προστασίας και οικοανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, στο πρώτο τμήμα επιτρέπεται δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο επιτρέπονται εγκαταστάσεις αναψυχής με μέγιστη δόμηση 600 τ.μ., ξενώνες, ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με μέγιστο ύψος κτιρίων 7,5 μ. και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς περιορισμό κτιριακού όγκου.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος έχει ορισθεί το ποσό των 100.000 ευρώ, που θα ισχύει για τα πρώτα τρία χρόνια της μίσθωσης. Ο πλειοδότης – μισθωτής κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα πρέπει να καταβάλει στον Δήμο Θέρμης το ποσό των 800.000 ευρώ, το οποίο θα συμψηφισθεί με τα μισθώματα των πρώτων ετών της μίσθωσης που θα θεωρούνται από τότε εξοφλημένα. Από τον τέταρτο χρόνο της μίσθωσης το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση να καταθέσει στον δήμο εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού 300.000 ευρώ. Πέραν της εγγυητικής επιστολή, ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα είναι συνυπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.