ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναδίπλωση Δρίτσα για την ίδρυση νέας εποπτικής αρχής στον ΟΛΠ

Αναδίπλωση Δρίτσα για την ίδρυση νέας εποπτικής αρχής στον ΟΛΠ

Σε αναδίπλωση οδηγήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας αναφορικά με την επιδίωξή του για ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένος Πειραιά (ΔΑΛΠ) μετά τις πιέσεις των δανειστών και τις αντιδράσεις της αγοράς. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο που ετέθη την Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ), και όχι λιμένος Πειραιά, και με δραστικά περιορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με αυτές που προέβλεπαν τα προηγούμενα προσχέδια νόμου του υπουργείου. Παράλληλα δεν θα αποτελεί ανεξάρτητη αρχή αλλά υπηρεσιακή μονάδα του υπουργείου Ναυτιλίας, πλην όμως «αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια». Αντιθέτως θεσμοθετείται η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) ως πλήρως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με πλήρη λειτουργικότητα, κάτι που αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση.

Η ΡΑΛ θα έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας». Να σημειωθεί πως η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων υπάρχει ήδη, αλλά όχι ως πλήρης ανεξάρτητη αρχή. Τώρα δημιουργείται νέα ΡΑΛ ως διάδοχος και με πλήρη λειτουργικότητα. Αγνωστο παραμένει αν θα αλλάξει ο επικεφαλής της Κ. Μουτζούρης, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πάντως, προβλέπεται έγκριση του διορισμού της διοίκησης της ΡΑΛ από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας στα προηγούμενα πέντε προσχέδια νόμου για το θέμα –επί ορισμένων εκ των οποίων πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με τους θεσμούς αλλά και το ΤΑΙΠΕΔ– προωθούσε επίμαχες αρμοδιότητες για τη ΔΑΛΠ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το υπουργείο στην αιτιολογική έκθεση του προτελευταίου προσχέδιου νόμου (του 5ου) ανέφερε ότι «η ίδρυση της ΡΑΛ, αφενός δεν υπακούει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφετέρου σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητές της και η επιχειρησιακή της ικανότητα δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ουσιαστική άσκηση δημόσιας εξουσίας και επομένως δεν εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον. Ανάλογο προηγούμενο Ρυθμιστικής Αρχής απαντάται μόνο στη Νότιο Αφρική».

Σε άλλο σημείο εκείνο το προσχέδιο προέβλεπε πως «η ΔΑΛΠ λειτουργεί ως οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΛΠ Α.Ε. και υποκαθίσταται στο σύνολο των σχετικών έννομων σχέσεων και των εκκρεμών δικών». Διατύπωση που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αφού μαζί και με άλλες ρυθμίσεις αποτελούσαν, αν μη τι άλλο, μη επιτρεπτή, από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει το ελληνικό Δημόσιο με τον επενδυτή που εξαγοράζει το 67% του ΟΛΠ, μεταβολή της ισχύουσας, κατά τον χρόνο υποβολής της δεσμευτικής προσφοράς, νομοθεσίας.