ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο βαριά πρόστιμα σε μη αδειοδοτημένους παρόχους ιντερνετικών τυχερών παιγνίων

Πιο βαριά πρόστιμα  σε μη αδειοδοτημένους παρόχους ιντερνετικών τυχερών παιγνίων

Περαιτέρω αυστηροποιείται το πλαίσιο μη αδειοδοτημένης παροχής τυχερών παιγνίων, μέσω Διαδικτύου, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας των Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Η απόφαση, που λήφθηκε αρχές Απριλίου και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τη Μεγάλη Πέμπτη 27 Απριλίου 2016, προβλέπει βαρύτερα πρόστιμα. Επίσης προβλέπει πρόστιμα και στα πιστωτικά ιδρύματα που επιτρέπουν συναλλαγές με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, ο νέος τροποποιημένος κανονισμός επιβάλλει στους παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet Service Providers, ISPs) και στα πιστωτικά ιδρύματα να διακόπτουν αυτεπάγγελτα την πρόσβαση και τις συναλλαγές σε όλους τους μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων. «Οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs)… διακόπτουν άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, με την ανάρτηση του καταλόγου αυτού στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ, την πρόσβαση στους ιστότοπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, μέσω Διαδικτύου (black list)…». Αντίστοιχη ρύθμιση εισάγεται και για τα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην εθνική επικράτεια και τα οποία είναι υποχρεωμένα να «διακόπτουν, χωρίς καθυστέρηση, με την ανάρτηση του καταλόγου στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ, οποιασδήποτε συναλλαγή καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια…».

Με τον νέο τροποποιημένο κανονισμό αυξάνεται ακόμη το ύψος ορισμένων προστίμων προς τους μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων, μέσω Διαδικτύου. Για παράδειγμα, η συμμετοχή ανηλίκου σε παίγνια μη αδειοδοτημένου παρόχου επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ ανά παικτική συνεδρία, από 20.000 ευρώ που ήταν πριν. Επίσης επιβάλλεται πρόστιμο στα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών, ίσο με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε προς/από μη αδειοδοτημένο φορέα. Τέλος, μεταβάλλονται οι όροι παραμονής στη λίστα με τους μη αδειοδοτημένους παρόχους (black list).