ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των κεφαλαιαγορών Ελλάδος – Ιράν

protokollo-synergasias-metaxy-ton-kefalaiagoron-ellados-amp-8211-iran-2132487

Υπογράφηκε στην Τεχεράνη Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, εκπροσωπούμενης διά του προέδρου της καθηγητού Χ. Γκότση, και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ιράν (Securities and Exchange Organization, SEO), εκπροσωπούμενης διά του προέδρου της δρ Μ. Φετανάτ.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων σε θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης σχέσεων των δύο κεφαλαιαγορών. Με τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών στην ανταλλαγή εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης προϊόντων ανοίγει πλέον ο δρόμος για άμεσες συνεργασίες μεταξύ των χρηματιστηρίων των δύο χωρών και αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δύο αγορών.

Η αγορά του Ιράν είναι ίσως η σημαντικότερη της ευρύτερης περιοχής, με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Διαθέτει κεφάλαια προς αξιοποίηση και, συνεπώς, μπορεί να αποτελέσει πηγή ενδιαφέροντος για επενδύσεις όχι μόνο σε κινητές αξίες αλλά και για άμεσες επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση των επαφών, ώστε να εντοπισθούν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά η εισαγωγή ETFs στα δύο χρηματιστήρια, η ευχερής πρόσβαση μεταξύ των δύο αγορών, μέσω χρήσης της υπάρχουσας από την ΕΧΑΕ τεχνολογίας, η δυνατότητα για έκδοση ADRs και, τέλος, η εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου, ώστε να είναι εφικτή η παράλληλη εισαγωγή (dual listing) εταιρειών από τις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος δήλωσε ότι «η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τις δύο φίλες χώρες είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων στον χρηματιστηριακό τομέα. Το Ιράν είναι μια χώρα που μας ενδιαφέρει παρά πολύ. Για τη φίλη χώρα ανοίγει μια πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η ελληνική κεφαλαιαγορά θα έχει συμμετοχή, ταυτόχρονα με άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, οι οποίες έχουν δείξει σφοδρό ενδιαφέρον για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά, όπως είναι αυτή του Ιράν».