ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο του έτους

kathara-kerdi-32-ekat-eyro-emfanisan-ta-elpe-to-proto-trimino-toy-etoys-2133354

Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ το πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω της διατήρησης των υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης, των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων των διυλιστηρίων και υψηλών εξαγωγών (55% των πωλήσεων) αλλά και της αξιοποίησης της ισχυρής ρευστότητας για εμπορικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στς εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 169 εκατ. ευρώ έναντι 205 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2016 και τα καθαρά κέρδη τριμήνου στα 32 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, παρά την αρνητική επίπτωση (40 εκατ. ευρώ) από τη συνεχιζόμενη πτώση τιμών στην αρχή του έτους και από την επίπτωση έκτακτων προβλέψεων στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων αυτών, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το α΄ τρίμηνο ανήλθαν στα 70 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος προγραμματίζει στις 16 Μαΐου την αποπληρωμή ομολόγου 400 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας κυρίως υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ υπό εξέταση είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων.

Η ζήτηση στην εσωτερική φορολογημένη αγορά καυσίμων σημείωσε πτώση κατά 7% το πρώτο τρίμηνο και κυμάνθηκε σε 1,8 εκατ. τόνους, λόγω της σημαντικής πτώσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (-22%) που επηρεάστηκε από τις ήπιες καιρικές συνθήκες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της αγοράς, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης σημείωσε οριακή αύξηση, με την κατανάλωση ντίζελ να καταγράφει κέρδη 4% και τις βενζίνες απώλειες 2%.

Βελτιωμένες ήταν οι επιδόσεις όλων των διυλιστηρίων του ομίλου το πρώτο τρίμηνο, με αυτά του Ασπροπύργου και της Θεσσαλονίκης να πετυχαίνουν αυξημένη υπεραπόδοση. Ο κλάδος πετροχημικών πέτυχε αύξηση πωλήσεων που σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια οδήγησαν τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA στα 25 εκατ. ευρώ. Η χαμηλή ζήτηση στο πετρέλαιο θέρμανσης το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν ο κύριος λόγος για την πτώση των όγκων πωλήσεων και της κερδοφορίας για τις εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις. Στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοοικονομικής του στρατηγικής και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρούσες συνθήκες στις αγορές ομολόγων, ο όμιλος θα αποπληρώσει από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα το ομόλογο ύψους 400 εκατ. που λήγει στις 16 Μαΐου 2016, ενώ εξετάζει τις επιλογές για αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων και βελτίωση των όρων δανεισμού, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 240 εκατ. ευρώ με ελληνικές τράπεζες, υπό τη μορφή Stand By Committed Facility. Τέλος, παρά το δυσμενές περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, μειωμένα κατά 3% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων) ανήλθε στα 14 εκατ. ευρώ, με αύξηση όγκων λόγω ζήτησης από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένης παραγωγής. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την απουσία μηχανισμού σε αντικατάσταση του συστήματος ΑΔΙ, που εκκρεμεί από τις αρχές του 2015.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία Socar, τα ΕΛΠΕ επισημαίνουν στη σχετική ανακοίνωσή τους ότι οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και η διαδικασία ελέγχου (due diligence) από ενδιαφερόμενα μέρη για την εν μέρει εξαγορά του ποσοστού που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η Socar, βρίσκονται σε εξέλιξη.