ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών για τη Vodafone Ελλάδος

Aύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών για τη Vodafone Ελλάδος

Η Vodafone Ελλάδος στην οικονομική χρήση του 2015/2016 παρουσίασε αύξηση εσόδων και λειτουργικών κερδών. Ειδικότερα, για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016, τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 848 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014/2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 235 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση επίσης περίπου 15%. Ακόμη τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 79 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14%, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές σημείωσαν αύξηση άνω του 40% φτάνοντας τα 130 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική διεύρυνση των μεγεθών της Vodafone στην Ελλάδα αποδίδεται πρωτίστως στην εξαγορά και την πλήρη ενοποίηση των μεγεθών της Hellas Online (HOL). Αντιθέτως, η οργανική ανάπτυξη ήταν αναιμική, όπως και το σύνολο του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα από υπηρεσίες δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. «Στην Ελλάδα οι μακροοικονομικές συνθήκες παρέμειναν ένα βαρίδι, αλλά ο αποτελεσματικός έλεγχος κόστους οδήγησε σε βελτίωση των περιθωρίων», αναφέρει η ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας. Προσθέτει δε, ότι η ενσωμάτωση της HOL προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο.

Σε ό,τι αφορά την κινητή τηλεφωνία, η Vodafone πρόσθεσε περίπου 600 χιλ. πελάτες, με τον συνολικό αριθμό των συνδρομητών κινητής να διαμορφώνεται σε 5,7 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το μέσο μηνιαίο έσοδο (ARPU) υποχώρησε στο τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους κάτω από τα 8 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, στη σταθερή τηλεφωνία, η εταιρεία αύξησε επίσης τους πελάτες της στο τελευταίο οικονομικό έτος κατά περίπου 60 χιλιάδες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 31/3/2016 είχε 551 χιλ. πελάτες σταθερής, έναντι 493 χιλ. στο τέλος Μαρτίου 2014.