ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με πολύ υψηλά επιτόκια δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις

Με πολύ υψηλά επιτόκια δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις

Την ώρα που η ΕΚΤ αγοράζει πλέον και εταιρικά ομόλογα, μειώνοντας το κόστος δανεισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι ελληνικές εταιρείες συνεχίζουν να δανείζονται με πολύ υψηλά επιτόκια λόγω του επενδυτικού ρίσκου της χώρας (country risk). Ετσι, οι ανταγωνιστές των ελληνικών επιχειρήσεων δανείζονται σήμερα με επιτόκια χαμηλότερα του 3%. Αντίθετα, στην Ελλάδα οι επιχειρηματίες των εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης δανείζονται με μέσο επιτόκιο που φθάνει το 6% και 7%. Ενδεικτική η αδυναμία των ΕΛΠΕ να αναχρηματοδοτήσει πρόσφατο ομόλογο και το πλήρωσε με ταμειακά διαθέσιμα. Οπως προκύπτει και από τα στοιχεία του πίνακα, μέχρι και τον Ιούλιο του 2020 συνολικά 7 εισηγμένες θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 4,075 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2016 δεν υπάρχει ομολογιακή έκδοση που να λήγει, αφού οι περισσότερες ημερομηνίες λήξης των ομολόγων έχουν μεταφερθεί την επόμενη τετραετία 2017-2020 και συνεπώς οι επιχειρήσεις δεν κινδυνεύουν μέσα σ’ αυτό το υφεσιακό κλίμα να αναζητούν κεφάλαια για την πληρωμή των κουπονιών. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι εκδόσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα καλύφθηκαν στο σύνολό τους από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Eπίσης να υπενθυμίσουμε ότι στο επόμενο νομοσχέδιο του υπουργού Οικονομικών θα περιλαμβάνεται η ίδρυση ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολόγων, αφού επιλύθηκαν δύο βασικά προβλήματα που εμπόδιζαν τη λειτουργία της. Το πρώτο θέμα αφορούσε την κατάργηση του δικαιοπρακτικού επιτοκίου που είχε καθορισθεί στο 5,2% με νόμο παλαιότερων δεκαετιών, ενώ το δεύτερο να επιτρέπεται η τοποθέτηση ξένων κεφαλαίων στην ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων.

Οι δυσχέρειες στην έκδοση διεθνών εταιρικών ομολόγων άρχισαν να παρουσιάζονται μετά το καλοκαίρι του 2014 και κορυφώθηκαν με τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ θεωρητικά μία μέση ελληνική επιχείρηση θα μπορούσε αρχές Οκτωβρίου του 2014 να δανειστεί με επιτόκια (κουπόνια) από 4-4,5%, σήμερα το κόστος δανεισμού έχει εκτοξευθεί πάνω από το 8% και 9% και μαζί με τις premium risk καλύψεις και τα διάφορα έξοδα να αγγίζουν το 11% και 12% που καθιστά τελείως απαγορευτική μία τέτοια επενδυτική κίνηση. Να διευκρινίσουμε ότι το εταιρικό ομόλογο αποτελεί ένα δάνειο το οποίο αντλείται από τον εκδότη του δανείου (την εταιρεία) όχι μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης αλλά μέσω των κεφαλαιαγορών. Τα ομόλογα επιτρέπουν στον εκδότη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια. Μια εξωστρεφής εταιρεία, όπως είναι όσες παρουσιάζουμε σήμερα, έχει ανάγκες χρηματοδότησης της ανάπτυξής της, του εξοπλισμού της, συγκεκριμένων έργων και υποδομών, δημιουργίας ή βελτίωσης γραμμών παραγωγής, νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ή ακόμα και του κεφαλαίου κίνησης.

Σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων και πληθωρισμού παρατηρείται αύξηση των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, αφού οι συνθήκες είναι ιδανικές για να δανειστούν οι εταιρείες μακροπρόθεσμα με χαμηλά επιτόκια. Ετσι δημιουργούνται καλές προϋποθέσεις για αναχρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ή μετατόπιση του χρόνου αποπληρωμής υπαρχόντων δανείων (είτε με καλύτερους όρους είτε επειδή η ανάγκη κεφαλαίων εξακολουθεί να υφίσταται). Βέβαια, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η ύφεση απέτρεψε τις περισσότερες επιχειρήσεις να εκδώσουν εταιρικά ομόλογα και οι περισσότερες κάλυψαν τις ανάγκες τους μέσω ιδίων κεφαλαίων.