ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός 256 KW στο διυλιστήριο των ΕΛΠΕ

Τέθηκε σε λειτουργία φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 256 κιλοβάτ, στις
οροφές τριών κτιρίων των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα (πρώην
Πετρόλα).

Ένας ακόμη φωτοβολταϊκός σταθμός των ΕΛΠΕ, ισχύος 500 kW βρίσκεται
ήδη σε λειτουργία κοντά στο διυλιστήριο της Ελευσίνας ενώ ο στόχος
της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες (θυγατρική των ΕΛΠΕ) είναι η μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά τουλάχιστον 250.000 τόνους
ετησίως, αντισταθμίζοντας μέρος των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί
στις δραστηριότητες του.

Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες περιλαμβάνονται
φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία, υπό υλοποίηση και έργα που έχουν
υποβληθεί προς αδειοδότηση στη ΡΑΕ, συνολικού μεγέθους άνω των 160
MW, ένα έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος
4,7MW καθώς και σειρά έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικό, υβριδικό),
που θα υποβληθούν στη ΡΑΕ τους προσεχείς μήνες.

Τα παραπάνω έργα ανήκουν είτε εξ ολοκλήρου στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες
είτε σε 2 θυγατρικές εταιρίες στις οποίες η εταιρία κατέχει το 51%
και η ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή το 49%.

Πηγή: ΑΜΠΕ