ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσφορά από Εθνική Ασφαλιστική σε International Life

prosfora-apo-ethniki-asfalistiki-se-international-life-2134706

Η Εθνική Ασφαλιστική υπέβαλε προσφορά για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ζωής της ασφαλιστικής εταιρείας International Life, που με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος τέθηκε προς πώληση με καταληκτική ημερομηνία την 20ή Μαΐου. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα οποία η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον είναι όλα τα ατομικά συμβόλαια ζωής, τα αποταμιευτικά και τα νοσοκομειακά προγράμματα, καθώς και οι ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (unit linked), ενώ εκτός της διαδικασίας πώλησης μένουν τα ομαδικά συμβόλαια που είχε η International Life.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την εποπτική αρχή έως τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ομαδικά συμβόλαια που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας είναι περίπου 6.000, ενώ τα ατομικά συμβόλαια για τα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον είναι περίπου 15.500. Εκτός από την Εθνική Ασφαλιστική, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπήρξε και άλλη προσφορά, καθώς η πρόσκληση από την πλευρά του Ασφαλιστικού Διαχειριστή που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταβίβασης είχε αποδέκτες το σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής. Αντίστοιχα, μένει να απαντηθεί το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που θα πάρει στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης και ο ανάδοχος των συμβολαίων, στον βαθμό που η εταιρεία δεν κάλυπτε το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας αλλά και το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο. Εκτός από την εταιρεία ζωής του ομίλου International Life, σε αναζήτηση επενδυτών είναι και η εταιρεία γενικών ασφαλίσεων. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης που ανακοινώθηκε στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, ως καταληκτική ημερομηνία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και να προχωρήσει στην έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των νέων μετοχών της εταιρείας στη νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών αγορά του ΧΑΚ».