ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένα αποτελέσματα για την Πειραιώς

Βελτιωμένα αποτελέσματα για την Πειραιώς

Βελτιωμένη εμφανίστηκε η εικόνα του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς το α΄ τρίμηνο 2016, αν και το τελικό αποτέλεσμα έκλεισε οριακά αρνητικά στα 37 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, ο στόχος για την επιστροφή σε κερδοφορία την εφετινή χρονιά είναι επιτεύξιμος ενώ σημειώνεται ότι για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης το 2008 η τράπεζα κατέγραψε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 500 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν στα 263 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 9%, ενώ τονίζεται ότι το 95% των κερδών προέρχεται από οργανικά έσοδα (έσοδα τόκων και προμηθειών), τα οποία αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 478 εκατ. ευρώ (+3%) επηρεαζόμενα θετικά από τον περιορισμό της χρήσης εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου, τη μείωση της χρήσης του ELA και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα αποδεσμεύθηκε πλήρως από τις εγγυήσεις του Δημοσίου στο τέλος Απριλίου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε στο 2,81% από 2,69% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. (-1,3%) επηρεασμένα από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 581 εκατ. ευρώ (+2%) ενώ το λειτουργικό κόστος ανήλθε στα 318 εκατ. ευρώ (-3%).

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 39,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται για δεύτερο συνεχόμενο 3μηνο (η μείωση από το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έφτασε το 1,2 δισ.). Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Μαρτίου 2016 ενισχύθηκε στο 66% από 65% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. Οι προβλέψεις δανείων περιορίστηκαν δραστικά στα 289 εκατ. ευρώ έναντι 1.384 εκατ. ευρώ στο 4ο 3μηνο 2015. Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 66,3 δισ. τον Μάρτιο 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 48,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Common Equity Tier 1) του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2016 σε 17,6% ενώ, με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7% ελαφρά βελτιωμένος έναντι του Δεκεμβρίου 2015.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 8 καταστήματα και διαμορφώθηκε σε 701 μονάδες στην Ελλάδα. Στόχος του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο θα επιτευχθεί εντός του έτους. Το προσωπικό του ομίλου ανήλθε στα 19.259 άτομα ενώ υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου Απριλίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης με τη συμμετοχή περίπου 1.000 εργαζομένων (που εκτιμάται ότι θα αποδώσει ετήσιο όφελος για την τράπεζα περίπου 45 εκατ. ευρώ).

Με αφορμή τα αποτέλεσμα του α΄ τριμήνου ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Με τη χθεσινή απόφαση του Εurogroup επιταχύνονται οι εξελίξεις για επαναφορά του τραπεζικού συστήματος σε μονιμότερη τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας και η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση θα απελευθερώσουν πόρους για τη χρηματοδότηση υγιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα ενισχύσουν τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Η Τράπεζα Πειραιώς, ως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμβάλει από θέση ευθύνης στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σταύρος Λεκκάκος υπογράμμισε ότι «ο στόχος κερδοφορίας για τον όμιλο το 2016 είναι καθ’ όλα επιτεύξιμος» και αναφέρθηκε στη θετική πορεία των μεγεθών της τράπεζας.