ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 48,7 εκατ. ευρώ για τη Motor Oil το πρώτο τρίμηνο

kerdi-48-7-ekat-eyro-gia-ti-motor-oil-to-proto-trimino-2135414

Σε τροχιά κερδοφορίας διατηρήθηκε η Motor Oil το α΄ τρίμηνο του 2016, εμφανίζοντας ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 48,678 εκατ. ευρώ έναντι επίσης καθαρών κερδών 41,691 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε χθες η Motor Oil, ο κύκλος εργασιών τους πρώτους τρεις μήνες του 2016 διαμορφώθηκε σε 1,285 δισ. ευρώ από 1,622 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2015. Οπως υπογραμμίζει η εισηγμένη, το φετινό τρίμηνο ήταν μειωμένοι οι όγκοι των πωλήσεων προς τη ναυτιλία/ αεροπορικά καύσιμα, αλλά και προς τη ΔΕΗ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της Motor Oil ανήλθε στα 115,4 εκατ. ευρώ (104,3 εκατ. το 2015) και τα κέρδη προ φόρων στα 69,2 εκατ. ευρώ (57,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015).

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31/3/2016 ανήλθαν στα 813,219 εκατ. ευρώ έναντι 520,973 εκατ. ευρώ που ήταν τα ταμειακά διαθέσιμα την αντίστοιχη ημερομηνία το 2015. Στη λήξη του α΄ τριμήνου της τρέχουσας χρήσης ό όμιλος της Motor Oil απασχολούσε 2.006 εργαζομένους από 1.993 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διοίκηση της Motor Oil θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου 2016 τη διανομή συνολικού μεικτού μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού 72.008.937 ευρώ (ή ποσού 0,65 ανά μετοχή).

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μεικτό προμέρισμα χρήσης 2015 ποσό 16.617.447 ευρώ (ή ποσό 0,15 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο 0,50 ευρώ ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2016.

Να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2015 η παραγωγή προϊόντων του διυλιστηρίου της εταιρείας ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 11,8 εκατ. μετρικών τόνων έναντι 11,6 εκατ. μετρικών τόνων τη χρήση 2014. Παρά τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων κατά το β΄ εξάμηνο του 2015, η εταιρεία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων αξιοποιώντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της. Ειδικότερα, η Motor Oil επέτυχε για μία ακόμη χρήση συνολικό όγκο πωλήσεων που ξεπέρασε σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2015 διαμορφώθηκε στο 76,07% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας έναντι 75,14% το 2014.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για την εταιρεία τη χρήση 2015 έδωσε τη δυνατότητα για τη μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού για πέμπτη συνεχόμενη χρήση. Ετσι, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Motor Oil στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε 452 εκατ. ευρώ από 863 εκατ. ευρώ στις 31.12.2011.Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2015 ανήλθε σε 5.276 εκατ. ευρώ έναντι 7.437 εκατ. ευρώ για το 2014, λόγω της μείωσης του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 430,8 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. για το 2014, επηρεαζόμενα από τα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία 2015: 1,11 έναντι 2014: 1,33).