ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στα κέρδη για τον όμιλο της ΕΤΕ

Επιστροφή στα κέρδη για τον όμιλο της ΕΤΕ

Την επιστροφή σε κερδοφορία πέτυχε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο α΄ τρίμηνο της φετινής χρήσης, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 263 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Αν δεν υπολογιστούν τα έκτακτα αποτελέσματα, η κερδοφορία του α΄ τριμήνου ανήλθε στα 87 εκατ.

Αναλυτικότερα, ο όμιλος εμφάνισε πτώση κατά 3,2% των λειτουργικών εσόδων τα οποία διαμορφώθηκαν στα 558 εκατ. ευρώ, μείωση που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη συρρίκνωση κατά 2,2% των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες ανήλθαν σε 316 εκατ. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,6%, δαπάνη που θα περιοριστεί περαιτέρω μέσω της σχεδιαζόμενης εθελουσίας εξόδου προσωπικού, το κόστος της οποίας ήδη έχει βαρύνει τα αποτελέσματα του 2015. Η επιστροφή της ΕΤΕ σε θετική τροχιά έγινε εφικτή κυρίως μέσω της μείωσης των προβλέψεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες από 671 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2015 περιορίστηκαν στα 134 εκατ. Σε επίπεδο ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στα 126 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στον ρυθμό δημιουργίας νέων επιχειρηματικών επισφαλειών, με τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στη λιανική τραπεζική να διατηρούνται σε αρνητικά επίπεδα (-136 εκατ.). Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας στον τομέα των επιχειρήσεων, με εξαίρεση τρεις επιχειρήσεις που είχαν ήδη κατηγοριοποιηθεί ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά (NPEs), η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα.

Ο εγχώριος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανήλθε σε 49,6% από 49,2% στο δ΄ τρίμηνο του 2015, ενώ ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 76,5% στην Ελλάδα και σε 74,6% σε επίπεδο ομίλου. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET 1) ανέρχεται σε 17,2%, συνυπολογίζοντας τις υπό ολοκλήρωση πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, NBGI και Finansbank, και εξαιρώντας τα υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCos). Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 22,5%. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων κεφαλαιακών ενεργειών και εξαιρουμένων των CoCos, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,7% (στο 21,9%, συμπεριλαμβανομένων των CoCos).

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε: «Εχοντας θωρακιστεί κεφαλαιακά, η αρχή του 2016 σηματοδότησε την επικέντρωση των δυνάμεών μας στη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας ταυτόχρονα με τη συνέχιση της υλοποίησης των δεσμεύσεών μας με βάση το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης. Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή στην κερδοφορία και δείχνουν ότι η τράπεζα βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων για το έτος. Η τράπεζα στοχεύει σε τρεις άξονες: σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας στην έξοδο από την ύφεση. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποτελέσει τον αναμενόμενο καταλύτη για την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και θα επιταχύνει τη βελτίωση της ρευστότητας, την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Τόσο το σταθερό οικονομικό κλίμα, όσο και το θετικό κλείσιμο του α΄ τριμήνου προμηνύουν ότι οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός κερδοφόρου 2016 επιτυγχάνονται».