ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως τον Σεπτέμβριο τα προγράμματα ΕΤΕΑΝ

Εως τον Σεπτέμβριο  τα προγράμματα ΕΤΕΑΝ

Παράταση έως και τον προσεχή Σεπτέμβριο πήραν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΤΕΑΝ, προκειμένου να απορροφηθούν τα χρήματα που προέρχονταν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αφορούσαν στην προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ο πρόεδρος του Ταμείου Κώστας Γαλιάτσος και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης απηύθυναν κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για δανεισμό, να ενημερωθούν από τις τράπεζες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εγγυήσεων που δίνουν τα προγράμματα της Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης (για δάνεια 10.000-300.000 ευρώ), της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας (για δάνεια 10.000-30.000 ευρώ) και του Ταμείου Εγγυοδοσίας (για παροχή εγγυήσεων). Επισημαίνεται πως, επειδή οι συγκεκριμένοι διαθέσιμοι πόροι ύψους 120 εκατ. ευρώ έχουν πεδίο αναφοράς την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειάς τους εάν δεν διατεθούν τους προσεχείς μήνες. Σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης των ενδιαφερομένων είναι το πολύ ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο σε μεσοσταθμική βάση κυμαίνεται περίπου στο 4,5%, ενώ ειδικά για το πρόγραμμα Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα το επιτόκιο είναι μηδενικό για επιχειρήσεις σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και σταθερό 2,80% για επιχειρήσεις σε νησιά με περισσότερους από 3.100 κατοίκους.

Για πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες τράπεζες: Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς, Aττικής, Συνεταιριστική Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Kαρδίτσας, Συνεταιριστική Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.