ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει ο μεγαλύτερος σε παγκόσμια κλίμακα

Ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει ο μεγαλύτερος σε παγκόσμια κλίμακα

Παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί την ηγετική της θέση. Ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει το 30,14% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 21,18% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών πλοίων χύδην φορτίων και το 16,61% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παράγωγων προϊόντων πετρελαίου.

Αλλά, μεσοπρόθεσμα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει αναμένεται να παραμείνουν μεγάλες. Οι ναυλαγορές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, με στασιμότητα στην ανάπτυξη των οικονομιών των μεγάλων χωρών και με ανάγκη αυστηρής πειθαρχίας στη διαχείριση της ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης μεταφορικής ικανότητας. Αυτό αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), επισημαίνοντας πως οι σωρευτικές εισροές από τη ναυτιλία στο ισοζύγιο πληρωμών τα τελευταία 10 χρόνια (2006-2015) ανέρχονται περίπου στα 142 δισ. ευρώ.

Ομως «οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων έχουν επηρεάσει αρνητικά το ισοζύγιο πληρωμών και ιδιαίτερα τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από τη ναυτιλία», τονίζει. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών ανήλθαν στα 6,42 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,13% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, που ήταν 6,29 δισ. ευρώ. Ομως στο διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου οι εισροές ξένου συναλλάγματος ήταν μόλις 3,54 δισ., σημειώνοντας μείωση σχεδόν 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (6,84 δισ.). «Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων και της πολιτικοοικονομικής αστάθειας», εξηγεί η ΕΕΕ. Συνολικά, το 2015 οι εισροές ανήλθαν σε 9,97 δισ., σημειώνοντας μείωση 24% σε σχέση με το 2014 (13,13 δισ.).

Παρά τις δυσμενείς εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς. Ο στόλος της, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση της ΕΕΕ, ανέρχεται σε 4.585 πλοία (άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 341,17 εκατ. τόνων (dwt), αύξηση 22% σε σχέση με το 2014. Αντιπροσωπεύει έτσι το 19,63% του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα και το 49,96% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Αμφότερα τα μερίδια παρουσιάζουν ανοδική πορεία συγκρινόμενα με τα προηγούμενα έτη. Ομως το 2015 η ελληνική σημαία αριθμούσε μόλις 770 πλοία (άνω των 1.000 gt) και κατέχει μόλις την έβδομη θέση διεθνώς και τη δεύτερη στην Ευρώπη .

«Οι Ελληνες εφοπλιστές συνεχίζουν την ανανέωση του στόλου τους, επενδύοντας σε σύγχρονα, τεχνολογικά προηγμένα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον πλοία, με τάση προς μεγαλύτερα πλοία κατά μέσον όρο», σημειώνει η ΕΕΕ. Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 2015 ήταν 13,2 έτη και του ελληνόκτητου στόλου 11,2 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν 14,4 έτη. Παρά τη συρρίκνωση της χρηματοδότησης και την ασταθή ναυλαγορά, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 407 πλοία (άνω των 1.000 gt). Από αυτά τα 221 είναι δεξαμενόπλοια, που αντιστοιχούν στο 25,88% της παγκόσμιας χωρητικότητας υπό παραγγελία.

Μεγάλες οι προκλήσεις

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, πάντως, κάνουν την ΕΕΕ να εμφανίζεται επιφυλακτική: «Γεωπολιτικές εντάσεις, υψηλότερο λειτουργικό κόστος και κόστος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αυξημένο κόστος δανεισμού και περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιτείνουν τη ζοφερή εικόνα, ενώ επιπρόσθετες προκλήσεις αποτελούν οι συνέπειες της συμφωνίας της Συνδιάσκεψης του Παρισιού περί κλιματικής αλλαγής και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η οικονομική αναδιάρθρωση της Κίνας και άλλων οικονομιών αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς προσανατολίζονται ολοένα και και περισσότερο στον κλάδο των υπηρεσιών», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η ελληνική ναυτιλία είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες αληθείς επιχειρηματικούς τομείς, που αποτελείται κατά βάση από μικρομεσαίες μη εισηγμένες ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως οικογενειακής δομής. Είναι σημαντικό τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου να κατανοηθούν και να υποστηριχθούν», υπογραμμίζει η ετήσια έκθεση της ΕΕΕ.