ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Attica Bank

epistrofi-stin-kerdoforia-gia-tin-attica-bank-2136187

Κέρδη εμφάνισε ο όμιλος της Attica Bank στο α΄ τρίμηνο του έτους, καθώς υποχώρησαν ουσιαστικά τα λειτουργικά της έξοδα. Παράλληλα η τράπεζα αύξησε τα έσοδα από τόκους, ενώ μειώθηκαν ουσιαστικά τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Αττικής παρουσίασε για το α΄ τρίμηνο του έτους ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα ύψους 29,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Η κάμψη αποδίδεται κυρίως στη θεαματική μείωση των εσόδων της τράπεζας από αμοιβές και προμήθειες. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες υποχώρησαν κατά 56% και ανήλθαν στα 3,9 εκατ. ευρώ από περίπου 9,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Αντίθετα τα έσοδα από τόκους σημείωσαν ουσιαστική αύξηση κατά 13,1% και ανήλθαν στα 23,4 εκατ. ευρώ. Επίσης αύξηση σημείωσαν τα λοιπά έσοδα της τράπεζας που ανήλθαν σε περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν δραστικά, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων προβλέψεων της τράπεζας. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά περίπου 30% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά η μείωση των προβλέψεων στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 (μείωση 52,6%). Χάρις σε αυτή την επίδοση, τα καθαρά κέρδη προ φόρων βελτιώθηκαν ουσιαστικά και διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6 εκατ. ευρώ, που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Επίσης, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 2,57 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,22 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2015.

«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το α΄ τρίμηνο του έτους, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η διοίκηση τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας», σχολίασε η διοίκηση της Attica Bank. Ταυτόχρονα, προσθέτει ότι η κερδοφορία αυτή «είναι το πρώτο σαφές δείγμα για την επίτευξη του στόχου συνολικής κερδοφορίας για το τρέχον έτος 2016». Η διοίκηση ακόμη χαρακτηρίζει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο τον όμιλο της Attica Bank, ειδικά μετά και την επιτυχημένη ανακεφαλοποίησή του στο τέλος του 2015. Σημειώνει ότι διαθέτει υψηλότατο δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) της τάξης του 17,6%, ενώ το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η τράπεζα, περίπου στο 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, σε συνδυασμό με τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων.

Τέλος, σχολιάζοντας τις τελευταίες οικονομικοπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση της τράπεζας αναφέρει ότι η απόφαση του Eurogroup της 24/05/2016 θα περιορίσει τις αβεβαιότητες για την ελληνική οικονομία και θα επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. «Το τελευταίο σε συνδυασμό με τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση δημιουργίας και επίτευξης ενός σταθερού κύκλου μεγέθυνσης της οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.