ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο κοντά η μεταβίβαση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ergo

pio-konta-i-metavivasi-tis-ate-asfalistikis-stin-ergo-2141720

Βήμα προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη μεταβίβαση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στον γερμανικό όμιλο της Ergo, αποτελεί η έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος του αιτήματος για διορισμό της τράπεζας HSBC ως υποθεματοφύλακα.

Η έγκριση ξένου υποθεματοφύλακα αποτελεί «προαπαιτούμενο» της συμφωνίας των δύο μερών, δηλαδή της Τράπεζας Πειραιώς που είναι ο σημερινός μέτοχος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Ergo. Η συμφωνία χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2014 και δύο χρόνια μετά, και αφού έχουν ξεπεραστεί οι καθυστερήσεις για τις εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, η υλοποίησή της φαίνεται ότι βαίνει προς ολοκλήρωση, δίνοντας τέλος και στην αβεβαιότητα για το μέλλον της εταιρείας.

Η μεταβίβαση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ergo –εφόσον η συμφωνία υλοποιηθεί– θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση στον ασφαλιστικό κλάδο τα τελευταία χρόνια, καθώς το τίμημα που είχε συμφωνηθεί ανέρχεται στα 91 εκατ. ευρώ. Εχει προηγηθεί στα τέλη του 2015 η συμφωνία για την εξαγορά του 80% της Eurolife ERB από τον όμιλο Fairfax έναντι τιμήματος 316 εκατ. ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις για τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, την Εθνική Ασφαλιστική. Η πώληση των ασφαλιστικών εταιρειών από τους τρεις τραπεζικούς ομίλους της χώρας αποτελεί δέσμευση που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης που έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή αρχή ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με πηγές από την Τράπεζα Πειραιώς, η μεταβίβαση πιθανολογείται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του καλοκαιριού και παρά το γεγονός ότι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την αρχική συμφωνία είναι αρκετός, το τίμημα που έχει συμφωνηθεί δεν αναμένεται να μεταβληθεί. Αυτό γιατί, παρά την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, τα μεγέθη της εταιρείας παραμένουν υγιή και με εξαίρεση τη μείωση των ασφαλιστικών εργασιών, τόσο η κερδοφορία όσο και η κεφαλαιακή θέση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το 2014, τη χρονιά δηλαδή που συμφωνήθηκε η εξαγορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2015, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2015 διαμορφώθηκε στα 124,7 εκατ. ευρώ, έναντι 134,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 107,9 εκατ. ευρώ από 115,6 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2014.

Η μείωση αποδίδεται στην υποχώρηση των εργασιών στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων, ενώ αύξηση σημειώθηκε στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, η συμμετοχή του οποίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων ξεπέρασε το 20%. Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων της εταιρείας, τα 33,7 εκατ. ευρώ –ποσοστό 27%– αφορά σε ασφαλίσεις ζωής, ενώ στα 91 εκατ. ευρώ –ποσοστό– ανέρχονται τα ασφάλιστρα του κλάδου ζημιών.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση και τα κεφάλαιά της στο τέλος 2015 ανήλθαν σε 112,7 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, όχι μόνο τους κανόνες Φερεγγυότητας Ι, αλλά και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, που ισχύει από την αρχή του έτους. Το σύνολο του ενεργητικού της αυξήθηκε κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση στα 593,7 εκατ. ευρώ από 579,2 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.