ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγίες προς κατόχους συμβολαίων International Life

odigies-pros-katochoys-symvolaion-international-life-2143461

Μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 καλούνται να εξοφλήσουν τυχόν ανείσπρακτη δόση ασφαλίστρων των ατομικών τους συμβολαίων οι ασφαλισμένοι της International Life, των οποίων τα συμβόλαια έχουν μεταβιβασθεί στην Εθνική ΑΕΕΓΑ. Στις περιπτώσεις των συμβολαίων που δεν μεταβιβάζονται στην Εθνική Ασφαλιστική, προβλέπεται αφενός η είσπραξη ποσού εάν αυτά έχουν αξία εξαγοράς και αφετέρου συγκεκριμένες διαδικασίες για την αναζήτηση κάλυψης από άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται σε επιστολή η οποία ξεκίνησε να αποστέλλεται από χθες στους πελάτες της International Life από τον ασφαλιστικό διαχειριστή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της International Life (www.inlife.com.gr) έχει αναρτηθεί πίνακας με τα μεταβιβαζόμενα στην Εθνική ατομικά συμβόλαια.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των ατομικών συμβολαίων που δεν μεταβιβάζονται στην Εθνική προβλέπονται τα ακόλουθα:

• Ατομικά συμβόλαια με αξία εξαγοράς: πρόκειται για ατομικά συμβόλαια για τα οποία εάν ζητηθεί η εξαγορά τους το αργότερο έως 31/7/2016, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται να εισπράξουν ποσό σύμφωνα με τους όρους του αντίστοιχου συμβολαίου. Οσοι συμβαλλόμενοι δεν ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της International Life ενυπόγραφο αίτημα εξαγοράς. Η Intenational Life θα ξεκινήσει να καταβάλει τα ποσά εξαγοράς μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2016. Οσοι επιθυμούν συνέχιση της προστασίας θα πρέπει να συνεργαστούν με τον διαμεσολαβούντα (του δικτύου πωλήσεων της International Life) και να αναζητήσουν εταιρεία της δικής τους επιλογής.

• Ατομικά συμβόλαια χωρίς αξία εξαγοράς: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Πάντως, όπως αναφέρεται στην επιστολή, συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Εθνική ΑΕΕΓΑ για εξεύρεση κατάλληλης λύσης που θα διευκολύνει την ασφάλιση των ατόμων αυτών. Ο ασφαλιστικός διαχειριστής, μάλιστα, εκφράζει την ελπίδα να έχει βρεθεί ικανοποιητική λύση έως την 1η Αυγούστου.

• Ομαδικά συμβόλαια αποταμιευτικού/συνταξιοδοτικού/DAF τύπου: στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στα κεντρικά γραφεία της International Life ενυπόγραφο αίτημα ακύρωσης του ομαδικού συμβολαίου και διανομή του αποθέματός του υπέρ των ασφαλισμένων σε αυτό. Τα ανάλογα ποσά θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά τις 16 Σεπτεμβρίου 2016. Οσοι επιθυμούν έκδοση αντίστοιχου ομαδικού συμβολαίου από άλλη ασφαλιστική εταιρεία μπορούν να συνεννοηθούν κατάλληλα με τον διαμεσολαβούντα τους.

• Λοιπά ομαδικά συμβόλαια: οι συμβαλλόμενοι καλούνται να συνεργαστούν με τον διαμεσολαβούντα τους, έτσι ώστε να τους παραδώσει το ταχύτερο δυνατόν προσφορά για παρόμοιο ομαδικό συμβόλαιο από εταιρεία της επιλογής τους. Μόλις εξασφαλίσουν την ασφαλιστική προστασία, αποδεχόμενοι το νέο ομαδικό συμβόλαιο μέσω εξόφλησης της 1ης δόσης των ασφαλίστρων του, πρέπει να ζητήσουν ακύρωση του ομαδικού συμβολαίου που είχαν στην International Life. Το ενυπόγραφο αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται στα κεντρικά γραφεία της International Life. Εάν μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης του ομαδικού συμβολαίου οφείλονται ασφάλιστρα στην εταιρεία, αυτά θα πρέπει να πληρωθούν, διότι διαφορετικά οι δικαιούχοι αντίστοιχων αποζημιώσεων δεν θα τις εισπράξουν.