ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φθινόπωρο τα σχέδια για «κόκκινα» δάνεια

fthinoporo-ta-schedia-gia-kokkina-daneia-2143620

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαβουλεύσεις τραπεζών – Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για την οριστικοποίηση των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με ορίζοντα το τέλος του 2019. Οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα συμφωνηθούν τα τελικά σχέδια για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων.

Αν και ο γενικός στόχος έχει λίγο ώς πολύ καθοριστεί για μείωση των «κόκκινων» δανείων από το επίπεδο των 100 δισ. ευρώ σήμερα, στα 60 δισ. ευρώ το 2019, στα θέματα που συζητούνται εντατικά περιλαμβάνονται το ακριβές χρονοδιάγραμμα ανά τράπεζα, τα σχέδια και οι ενέργειες κάθε τράπεζας για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων και οι διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που αποκλίνουν από τους στόχους. Οι τράπεζες θα ενημερώνουν τον SSM και την Τράπεζα της Ελλάδος ανά τρίμηνο για τα αποτελέσματα της υλοποίησης των προγραμμάτων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αν υπάρχουν αποκλίσεις, θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα. Με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, τα συνολικά πιστωτικά ανοίγματα (που περιλαμβάνει και δάνεια που εμφανίζουν μεγάλες πιθανότητες να καταστούν μη εξυπηρετούμενα) ανήλθαν στο τέλος του περασμένου Μαρτίου στο 45,2%, από 44,2% τον Δεκέμβριο 2015. Αναλυτικότερα, οι καθυστερήσεις φτάνουν στο 54,7% για τα καταναλωτικά δάνεια, στο 41% για τα στεγαστικά και στο 43,8% για τα επιχειρηματικά. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία είναι ότι σε πολλούς βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως οι κατασκευές και η βιομηχανία, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υπερβαίνει το 50%.

Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι η μείωση των «κόκκινων» δανείων θα γίνει κυρίως μέσω αναδιαρθρώσεων, ενώ οι πωλήσεις προβληματικών δανείων θα είναι περιορισμένες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι η τελική στρατηγική, καθώς οι θεσμοί πιέζουν για πιο δραστικές κινήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι αναδιαρθρώσεις θέλουν χρόνο και ήδη έχει χαθεί πολύς, με τους ξένους να απαιτούν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, στην 3ετία 2017-2019 οι τράπεζες θα πρέπει να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από «κόκκινα» δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ ή περίπου 13 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Από πλευράς ΤτΕ, που παρακολουθεί στενά το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διατυπώνεται συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς όπως επισημαίνεται πλέον έχουν υιοθετηθεί σημαντικά νομοθετήματα με αντικείμενο την επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης και γενικότερα των διαδικασιών στα δικαστήρια, τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και την απλοποίηση της εξυγίανσης και της ειδικής εκκαθάρισης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς δανείων (εξυπηρετούμενων ή μη), ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων και να εμπλουτιστεί η τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση επισφαλών δανείων, η αναμόρφωση του πλαισίου εξωδικαστικού διακανονισμού χρέους, η βελτίωση των υποδομών της δικαιοσύνης και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας των δικαστών, η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που σχετίζονται με τη φορολογική μεταχείριση διαγραφών και σχηματισμού προβλέψεων τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές και η εισαγωγή διατάξεων που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των μετόχων στις προσπάθειες των τραπεζών για εξυγίανση επιχειρήσεων αποτελούν πρωτοβουλίες – τομές για το τραπεζικό σύστημα και οι οποίες θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις τράπεζες.