ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

metoches-poy-xechorisan-2143775

Πλαίσιο Computers
Επέκταση στην Κύπρο

Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε η εμπορευσιμότητα της μετοχής «Πλαίσιο Computers» αυτή την εβδομάδα. Ειδικότερα, περισσότερες από 10.000 μετοχές άλλαξαν χέρια, που είναι χαμηλό νούμερο για τα δεδομένα της εταιρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σχεδόν 1 στις 3 μετοχές δεν διαπραγματεύονται υπό κανονικές συνθήκες στην αγορά μετοχών. Ο μετοχικός τίτλος της εταιρείας υπέστη απώλειες 1,43% σε εβδομαδιαία βάση. Η διοίκηση της εισηγμένης εξετάζει την επέκταση των εργασιών της στην Κύπρο.

ΟΛΘ
Καταβολή μερίσματος

Αξιόλογη εβδομαδιαία άνοδο της τάξεως του 3,8% κατέγραψε η μετοχή του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η μετοχή του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας αναρριχήθηκε στα 19,880 ευρώ (κλείσιμο 21/7/2016). Η εισηγμένη μέσω του δικτύου καταστημάτων της Eurobank ξεκίνησε την καταβολή μερίσματος 0,58 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της. Υπογραμμίζεται ότι το καθαρό μέρισμα μετά και την παρακράτηση φόρου 10% ανέρχεται σε 0,522 ανά μετοχή.

Flexopack
Κέρδη 3,694 εκατ.

Ρευστοποιήσεις από εγχώρια χαρτοφυλάκια και ιδιώτες εκδηλώθηκαν για τη μετοχή της εισηγμένες εταιρείας Flexopack που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η μετοχή να υποστεί εβδομαδιαίες απώλειες -15,39% και να διολισθήσει στα επίπεδα των 2,200 ευρώ (κλείσιμο 21/7/2016). Στη διάρκεια του 2015 η Flexopack εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 3,694 εκατ. ευρώ, έναντι 3,685 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2014, αυξημένα κατά 0,24%.

Ελληνικά Καλώδια
Θετική πορεία

Oριακή εβδομαδιαία άνοδο 1,96% κατέγραψε η μετοχή των Ελληνικών Καλωδίων θυγατρική της Viohalco. Ο τίτλος αναρριχήθηκε στα 0,571 ευρώ στο κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης την περασμένη Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016. Η εταιρεία παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη θετική πορεία, αφού διεκδικεί έργα για την κατασκευή υποθαλάσσιων καλωδίων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μονάδα κατασκευής υποβρύχιων καλωδίων στην Κορινθία συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 αντίστοιχων εργοστασίων που λειτουργούν στο κόσμο.