ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Attica Bank

neo-dioikitiko-symvoylio-stin-attica-bank-2144225

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank, στη σημερινή του συνεδρίαση μετά την αποχώρηση επτά εκ των μελών του.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

- 'Αννα Πουσκούρη – Reiche του Μιχαήλ, πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

– Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

μη εκτελεστικό μέλος.

– Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, εντεταλμένος σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

– Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

– Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

– Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκηνού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

– Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.

– Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.

– Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου του Στυλιανού, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.