ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πρόταση της ΤτΕ για μείωση των επισφαλειών

i-protasi-tis-tte-gia-meiosi-ton-episfaleion-2144268

Τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής περιγράφονται στην έκθεση της ΤτΕ.

Οπως σημειώνεται, για το προσεχές διάστημα έχουν δρομολογηθεί από την πλευρά της Πολιτείας οι παρακάτω πρόσθετες δράσεις:

• Η αναμόρφωση του πλαισίου εξωδικαστικού διακανονισμού χρέους, ώστε να υπάρξουν δυνατότητες ταχείας, αποτελεσματικής και διαφανούς ρύθμισης χρεών προς ιδιώτες και φορείς του ελληνικού Δημοσίου.

• Η βελτίωση των υποδομών και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του δικαστικού συστήματος.

• Η παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες.

• Η επίλυση χρόνιων ζητημάτων που σχετίζονται με τη φορολογική μεταχείριση διαγραφών και σχηματισμού προβλέψεων τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές.

• Η εισαγωγή διατάξεων που θα διασφαλίζουν τη συνεργασία των μετόχων στις προσπάθειες των τραπεζών για εξυγίανση επιχειρήσεων.

Παράλληλα, όμως, επισημαίνει η ΤτΕ, απαιτείται μια πιο ενεργητική πολιτική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την πλευρά των τραπεζών μέσω μεγαλύτερης έμφασης σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις, συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων, καθώς και έμφαση στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι παραπάνω δράσεις, σε συνδυασμό με την ανάσχεση της ύφεσης και τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, θα έχουν ως αποτέλεσμα αρχικά τη σταθεροποίηση του λόγου των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και, στη συνέχεια, την αποκλιμάκωσή του.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα για την αναμόρφωση του πλαισίου αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων με την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και τη βελτίωση του τρόπου κατανομής των εσόδων από τη διαδικασία αυτή, τη βελτίωση του πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την επιτάχυνση των διαδικασιών στα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, την απλοποίηση της διαδικασίας εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς δανείων μεταβίβασης εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων.