ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από το ΕΒΕΠ οι εξηγήσεις για τη διαφορά στα στοιχεία ΓΕΜΗ και ΥΠΟΙΚ στα «λουκέτα»

apo-to-evep-oi-exigiseis-gia-ti-diafora-sta-stoicheia-gemi-kai-ypoik-sta-loyketa-2145097

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) ανέλαβε να εξηγήσει για ποιο λόγο παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σε ό,τι αφορά τα στοιχεία εγγραφών και διαγραφών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και σε αυτά που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας στις 25 Ιουλίου 2016.

Το υπουργείο Οικονομίας πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση επίσημη ή ανεπίσημη για την απόκλιση αυτή. Φρόντισε, ωστόσο, να μην υπάρχουν πλέον στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ τα στατιστικά στοιχεία για τις εγγραφές και τις διαγραφές επιχειρήσεων, όπου πλέον στη σχετική ενότητα υπάρχει η ακόλουθη αναφορά: «Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ (Κ.Υ. ΓΕΜΗ) ενημερώνει ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμο στατιστικό εργαλείο για στοιχεία συστάσεων επιχειρήσεων από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ, Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφοι) καθώς και από τη Βάση Δεδομένων ΓΕΜΗ. Ομοίως για διαγραφές από τη βάση δεδομένων ΓΕΜΗ καθώς και στοιχεία ιστορικότητας επιχειρηματικότητας ανά νομική μορφή και ανά Περιφέρεια και Επιμελητήριο».

Κάτι ανάλογο επισημαίνει και το ΕΒΕΠ σε χθεσινή του ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ήδη η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) έχει λάβει απόφαση για δημιουργία λογισμικού προκειμένου να εξάγονται ομοιογενή και πολύ αναλυτικά στατιστικά στοιχεία από το ΓΕΜΗ. Η βελτίωση στην εφαρμογή του ΓΕΜΗ θα συμπεριλαμβάνει αιτία εγγραφής και διαγραφής των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΕΒΕΠ η εγγραφή στο ΓΕΜΗ διαφέρει από τη σύσταση και λειτουργία μιας νέας επιχείρησης, καθώς επίσης και η διαγραφή, από τη λύση μιας παλιάς εταιρείας ή την παύση λειτουργίας μιας υφιστάμενης επιχείρησης.

Κι αυτό, διότι σύμφωνα με το ΕΒΕΠ μπορεί να συντρέχουν οι παρακάτω ειδικοί λόγοι: αλλαγή νομικής μορφής της επιχείρησης, αλλαγή έδρας ή επωνυμίας με διατήρηση ΑΦΜ, συγχώνευση ή εξαγορά, ίδρυση υποκαταστημάτων, ίδρυση επιχειρήσεων μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ), αναδρομικές διαγραφές από μητρώα επιμελητηρίων, εγκλωβισμός ανάμεσα σε ΤΑΧΙS και ΓΕΜΗ ανενεργών επιχειρήσεων, μετάπτωση ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, εγγραφή σε πραγματικό χρόνο και διαγραφή σε μεταγενέστερο.

Αξίζει, πάντως, εδώ να σημειώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ –πριν το υπουργείο Οικονομίας αποφασίσει να «κατεβάσει» την ενότητα με τα στατιστικά στοιχεία– ως εγγραφές στο ΓΕΜΗ αναφέρονται οι συστάσεις και μόνο, δηλαδή η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Στις διαγραφές περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: αδράνεια, πτώχευση, διακοπή ΔΟΥ, λύση υπό εκκαθάριση, συνδιαλλαγή, διαγραφή. Περιπτώσεις, με άλλα λόγια, επιχειρήσεων που δεν λειτουργούν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας στις 25/7/2016, το πρώτο εξάμηνο του 2016 το σύνολο των συστάσεων επιχειρήσεων ανήλθε σε 20.345 και οι διαγραφές επιχειρήσεων σε 16.994. Με βάση τα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο, το πρώτο εξάμηνο του 2016 το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών είναι θετικό κατά 3.351 επιχειρήσεις. Από τη βάση των δεδομένων του ΓΕΜΗ, ωστόσο, προέκυπτε ότι το ίδιο διάστημα οι συστάσεις ανήλθαν σε 15.659 και οι διαγραφές το ίδιο διάστημα ανέρχονται σε 17.939.