ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απώλειες 46,3 εκατ. για τις επιχειρήσεις αλκοολούχων ποτών λόγω λαθρεμπορίου

08s1ep

Στα 46,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως υπολογίζονται οι απώλειες για τις νόμιμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών και κρασιού από τη διακίνηση λαθραίων και νοθευμένων προϊόντων της κατηγορίας. Την ίδια ώρα, το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι χάνει κάθε χρόνο 33 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μη είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Το φαινόμενο του λαθρεμπορίου και της νοθείας αλκοολούχων ποτών υπολογίζεται συνολικά ότι κοστίζει ετησίως στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης 1,3 δισ. ευρώ, ενώ τα χαμένα έσοδα από φόρους υπολογίζονται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Στα αποκαλυπτικά αυτά συμπεράσματα καταλήγει έρευνα του Γραφείου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ-EUIPO).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι απώλειες στην Ελλάδα ανέρχονται για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των οινοπνευματωδών ποτών στο 10,7% των πωλήσεών τους ή 25,6 εκατ. ευρώ και στον κλάδο του οίνου σε 6,2% των πωλήσεων ή 20,7 εκατ. ευρώ ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό απωλειών για τις επιχειρήσεις του κλάδου οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που παρατηρείται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μετά το 11,3% που καταγράφεται στη Λιθουανία. Σε απόλυτους αριθμούς, πάντως, τις μεγαλύτερες απώλειες, 263 εκατ. ευρώ, υφίστανται οι επιχειρήσεις του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων στην κατηγορία του κρασιού, στην Ισπανία.

Οι απώλειες στις πωλήσεις των νόμιμων επιχειρήσεων συνεπάγονται και απώλεια θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνολικές απώλειες θέσεων εργασίας στις χώρες παραγωγής των οινοπνευματωδών ποτών και κρασιού –και όχι στις χώρες όπου αυτά πωλούνται– υπολογίζονται ετησίως σε 4.815 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ ειδικά στην Ελλάδα υπολογίζονται σε 241. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην έκθεση, στις μακροχρόνιες επιπτώσεις της νοθείας κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών θα πρέπει να συμπεριληφθεί η απώλεια επιπλέον 18.500 θέσεων εργασίας στην Ε.Ε., από τις οποίες οι 8.600 αφορούν θέσεις εργασίας στον τομέα της γεωργίας, 6.100 θέσεις στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων, 1.200 θέσεις εργασίας στο χονδρεμπόριο και οι υπόλοιπες στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές κ.α. Στην Ελλάδα οι συνολικές απώλειες άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας εκτιμώνται, βάσει της έκθεσης, σε 886.

Το λαθρεμπόριο και η νοθεία οινοπνευματωδών ποτών και κρασιών έχουν φυσικά ως συνέπεια να χάνει το κράτος κάθε χρόνο σημαντικά έσοδα ως φόρο εισοδήματος, ως ΦΠΑ και ΕΦΚ, καθώς και ως ασφαλιστικές εισφορές. Σε επίπεδο Ε.Ε.-28, οι απώλειες από τη μη είσπραξη ΦΠΑ υπολογίζονται σε 181 εκατ. ευρώ, από τη μη είσπραξη φόρου εισοδήματος λόγω της χαμένων θέσεων εργασίας σε 89 εκατ. ευρώ, από τη μη είσπραξη φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ από τη μη είσπραξη ΕΦΚ σε 739 εκατ. ευρώ. Οι απώλειες σε ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε 133 εκατ. ευρώ ετησίως. Στην Ελλάδα, οι απώλειες μόνον από τη μη είσπραξη ΕΦΚ υπολογίζονται σε 33 εκατ. ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει στις 13 Ιουνίου 2016 ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) σε ειδική εκδήλωση, τα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΦΚΟΠ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών) διαμορφώθηκαν το 2015 σε 272 εκατ. ευρώ έναντι 282 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας μείωση 3,5%.