ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέοι τομείς στην e-λίστα για τις εξαγωγές

eksagoges

Εντεκα νέοι τομείς προϊόντων προστέθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών για τις εξαγωγές (agora). Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν κατάλογοι με ξένες επιχειρήσεις σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διανομή ελληνικών προϊόντων.

Οι νέοι τομείς προϊόντων που προστέθηκαν είναι οι ακόλουθοι: έπιπλα, δερμάτινα είδη, μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές μηχανές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, ηλεκτρικά καλώδια, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανές γραφείου, δημητριακά και σιτηρά, ακατέργαστα δέρματα και δομικά υλικά.

Για την επιλογή των κλάδων χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια η εξαγωγική τους επίδοση καθώς και το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών, έτσι όπως έχει εκφρασθεί μέσω των αιτημάτων τους στα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Μέχρι τώρα υπήρχαν στοιχεία ξένων επιχειρήσεων για τους κλάδους των τροφίμων και ποτών, των βιολογικών προϊόντων, των λιπασμάτων, ενδυμάτων κ.λπ.

Συνολικά μέχρι τώρα είχαν αναρτηθεί στοιχεία για περίπου 7.000 ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διανομή των προϊόντων αυτών στις αντίστοιχες ξένες χώρες, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες της βάσης επιχειρηματικών δεδομένων Kompass, την οποία έχει παραχωρήσει η Icap στο υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσφατα το υπουργείο Εξωτερικών εμπλούτισε την εν λόγω ιστοσελίδα με ανάλυση ανά κλάδο του εισαγωγικού εμπορίου τόσο των 10 πρώτων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας όσο και άλλων χωρών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εξαγωγές.