ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Interamerican: 97,5 εκατ. αποζημιώσεις για ζημίες

04s1interamerican

Την εστίαση στον πελάτη ενισχύει η Interamerican, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη στους άξονες «ψηφιοποίηση – καινοτομία – μεθοδολογία για τη λειτουργία και απόδοση». Η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο κατέβαλε συνολικά 97,5 εκατ. ευρώ σε 149.501 περιπτώσεις, με περαιτέρω βελτίωση στη διαχείριση ζημιών και υποχρεώσεων που οφείλεται στην απλοποίηση, την καθετοποίηση και τις ψηφιακές εφαρμογές στη διαχείριση ζημιών. H δημιουργία αξίας για τους ασφαλισμένους της αντανακλάται και στις διαδικασίες των πληρωμών, με τους δείκτες ικανοποίησης πελατών να φθάνουν στο 85% για την Interamerican και στο 94% για την Anytime. Ειδικότερα, η εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου, στον κλάδο ζωής, κατέβαλε για αποζημιώσεις 33,9 εκατ. ευρώ, ενώ στον τομέα ασφαλίσεων υγείας οι πληρωμές έφθασαν τα 24,2 εκατ. ευρώ.

Οι αποζημιώσεις για συμβόλαια ομαδικών ασφαλίσεων ανήλθαν σε 8,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων έφθασαν τα 30,7 εκατ. ευρώ, με τα 27,1 εκατ. ευρώ να αφορούν αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου. Η εταιρεία έχει επιτύχει εξαιρετικό έλεγχο των ζημιών, χάρη στις διαδικασίες διαχείρισης, περιορίζοντας τον σχετικό δείκτη στο 50,7% και ελαχιστοποιώντας τα παράπονα των πελατών.