ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 100 εκατ. του ομίλου Τιτάν στη Βραζιλία

Επένδυση 100 εκατ. του ομίλου Τιτάν στη Βραζιλία

Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν απέκτησε έναντι 100 εκατ. δολαρίων συμμετοχή στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi. Η τελευταία δραστηριοποιείται στην πολιτεία Σεαρά στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cimento Apodi θα ελέγχεται από κοινού (50/50) από τον όμιλο Dias Branco και την εταιρεία Τιτάν/Sarkis (που θα ανήκει κατά 94% στον όμιλο Τιτάν). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τιτάν, το τίμημα της εξαγοράς, το οποίο θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. δολάρια και θα καταβληθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου Τιτάν.

Η Cimento Apodi διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Κιουιξερέ, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015, και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου στο λιμάνι του Πεσέμ, κοντά στη Φορταλέζα, η οποία λειτουργεί από το 2011. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Cimento Apodi ξεπερνά τους 2 εκατ. τόνους τσιμέντου ετησίως. Με την επένδυση αυτή ο όμιλος Τιτάν επεκτείνει την παρουσία του σε μία νέα γεωγραφική περιοχή και εισέρχεται σε μία υποσχόμενη αγορά με μακροπρόθεσμες προοπτικές, ενώνοντας τις δυνάμεις του με σημαντικούς τοπικούς εταίρους και επενδύοντας σε μία εταιρεία με παραγωγικό δυναμικό τελευταίας τεχνολογίας. Στη συγκεκριμένη συναλλαγή η τράπεζα Banco Itau BBA και η δικηγορική εταιρεία Mattos Filho ενήργησαν ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, του oμίλου Τιτάν.