ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χάθηκε η μισή βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα του τουρισμού

04s20tour
touristesakropoli

Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου έτους έχουν επιφέρει απώλεια ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού μεγαλύτερη του 10%, εξανεμίζοντας ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας που επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων με την εσωτερική υποτίμηση.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πρώτο τεύχος της νέας σειράς μελετών του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με αντικείμενο τη συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις και κατά συνέπεια έχει τα περισσότερα φορολογικά αντικίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισμού σε σχέση με τις άλλες ανταγωνίστριες χώρες (Κύπρος, Κροατία, Τουρκία και Ισπανία). Επιπλέον, στη μελέτη επισημαίνεται ότι προκειμένου να αποφασίσουν να επενδύσουν στην Ελλάδα οι πιθανοί επενδυτές οφείλουν να συνυπολογίσουν και τις αστάθειες στο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας σε αντίθεση με τις λοιπές ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν ένα σταθερότερο φορολογικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ικανοποίηση των πελατών από την παροχή υπηρεσιών στα ελληνικά ξενοδοχεία διαχρονικά είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη σε διεθνώς ανταγωνιστικούς προορισμούς. Από την άλλη, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ποιότητας στα περιφερειακά αεροδρόμια, στα λιμάνια, σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου εκτός αυτοκινητοδρόμων, καθώς και σε θέματα αρμοδιότητας δήμων (καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.). Στη μελέτη τονίζεται ότι η επιδιωκόμενη αύξηση των αφίξεων και των εσόδων από τον εισερχόμενο και από τον εσωτερικό τουρισμό στην Ελλάδα θα προσδιοριστεί κυρίως από τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς διεθνώς ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα και σε μικρότερο βαθμό από τη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών που σε περιόδους θετικής ανάπτυξης των χωρών προέλευσης είναι σε μεγάλο βαθμό απεριόριστη για χώρες όπως η Ελλάδα. Σημαντική συμβολή στην προσέλκυση τουριστών στη χώρα μας φέτος αναμένεται από τον παράγοντα «Ασφαλής Προορισμός» σε μια εποχή έξαρσης των τρομοκρατικών επιθέσεων σε σημαντικές ανταγωνίστριες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τη μελέτη, το προσφυγικό πρόβλημα θέτει υψηλού επιπέδου οργανωτικές και νομικές απαιτήσεις και δυσκολίες αποτελεσματικής διαχείρισής του για τη χώρα μας και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά μπορεί να πλήξει και πάλι την τουριστική εικόνα της ή ορισμένων περιοχών της. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για την πορεία του τουρισμού την επόμενη 6ετία προβλέπεται οι δαπάνες των εισερχόμενων τουριστών για το έτος 2021 να φθάσουν σε 18,5 δισ. ευρώ από 13,7 δισ. ευρώ πέρυσι, οι δαπάνες των τουριστών κρουαζιέρας σε 650 εκατ. ευρώ από 446 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις στο 1 δισ. ευρώ από 200 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που προσφέρει ο τουρισμός, έχει υπολογισθεί ότι η άμεση συμβολή του στη μισθωτή απασχόληση του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο 18,9% της συνολικής απασχόλησης το 2015.