ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόταση της διοίκησης της ΕΒΖ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 36,4 εκατ. ευρώ

protasi-tis-dioikisis-tis-evz-gia-ayxisi-metochikoy-kefalaioy-kata-36-4-ekat-eyro-2146009

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), κατά 36,4 εκατ. ευρώ, προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 26 Αυγούστου. Η πρόταση του Δ.Σ. προβλέπει την καταβολή μετρητών με την έκδοση έως 121.462.406 νέων μετοχών και την παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Στην έκθεση που συνοδεύει την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφέρεται ότι ο βασικός μέτοχος της Αγροτικής Τράπεζας (υπό ειδική εκκαθάριση), στην οποία ανήκε η ΕΒΖ, έχει προκαταβάλει, από τις 6.04.2015, στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 30 εκατ. Ομως, από το ποσό αυτό, τα 29.993.498,46 ευρώ, δηλαδή σχεδόν όλο, έχει χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει:

α) Την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός 15 ημερών.

β) Την πραγματοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εντός 4 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της γενικής συνέλευσης.

γ) Τη μη έκδοση κλασματικών δικαιωμάτων.

δ) Οι εκδοθησόμενες μετοχές, στο πλαίσιο της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, να έχουν δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2015, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει τη διανομή μερίσματος της εν λόγω χρήσης.

ε) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου το τελευταίο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να ρυθμίσει όλα τα θέματα για την ανωτέρω αύξηση έως και την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., και να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας.