ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρευστότητα 300 εκατ. για Εθνική μέσω τιτλοποίησης επιχειρηματικών δανείων

reystotita-300-ekat-gia-ethniki-meso-titlopoiisis-epicheirimatikon-daneion-2146057

H Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ολοκλήρωσε χθες την πρώτη ελληνική τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων από το 2007.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΤΕ θα αντλήσει μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση έως και 300 εκατ. ευρώ μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Τα χρεόγραφα έχουν αξιολογηθεί με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch. Επίσης, τα χρεόγραφα υποβλήθηκαν και άντεξαν προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.

Η HSBC Bank plc και η ΕΤΕ ενήργησαν από κοινού ως συνδιοργανωτές έκδοσης και η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής έκδοσης. Η Clifford Chance LLP και Ζέπος & Γιαννόπουλος ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι για λογαριασμό της HSBC Bank plc και των επενδυτών, ενώ Orrick, Herrington & Sutcliffe και Δρακόπουλος και Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας.

Η τιτλοποίηση έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση και εμπίπτει στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών ΜμΕ και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα έχει ως στόχο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης, καθώς και τη χορήγηση νέων δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια.

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 2.000 ΜμΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τουλάχιστον το 50% του νέου προγράμματος χρηματοδότησης θα έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας σε ανακοίνωσή της, η τιτλοποίηση ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Τράπεζας και ειδικότερα τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής της, την πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και τη μείωση της εξάρτησης από τον ELA (έκτακτος μηχανισμός ρευστότητας). Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τη χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα κατά 12 δισ. ευρώ από τον Ιούλιο του 2015, με την τρέχουσα χρηματοδότηση από τον ELA να είναι λιγότερο από 6 δισ. Τέλος, η τιτλοποίηση θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μελλοντική πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης για την Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των ελληνικών εταιρειών και δεσμεύεται να παραμείνει ο κεντρικός αρωγός της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, κινητοποιώντας τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.