ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Moody’s: Θετική η τιτλοποίηση εταιρικών δανείων από την Εθνική

12finansbank2

Θετική  εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας συνιστά η τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων που εξασφαλίζει ρευστότητα ύψους 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Η τιτλοποίηση είναι «credit positive» για την τράπεζα και θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους χρηματοδότησης, παρέχοντας μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης που θα τη βοηθήσει να μειώσει την εξάρτησή της από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) της ΕΚΤ, επισημαίνει ο διεθνής οίκος.

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η τιτλοποίηση είναι η πρώτη στην Ελλάδα από το 2007, δεδομένου ότι οι διεθνείς επενδυτές ήταν διστακτικοί να επενδύσουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών. Η τιτλοποίηση δανείων είναι ένα σημάδι αυξημένης εμπιστοσύνης τόσο προς την Εθνική όσο και προς τις ελληνικές επενδύσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχες συναλλαγές με ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά, η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε ανάλογες συμφωνίες αναμένεται μικρή έως ότου υπάρξει συνεχιζόμενη βελτίωση της κατάστασης στην ελληνική οικονομία, σημειώνει η Moody’s.

Τα χρεόγραφα έχουν αξιολογηθεί με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch. Τα χρεόγραφα υπεβλήθησαν και άντεξαν σε προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.

Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην Εθνική να περιορίσει εν μέρει την εξάρτησή της από τον «ακριβό» ELA, που αντιστοιχεί στα 5,8 δισ. ευρώ, έχοντας υποχωρήσει από τα 17,6 δισ. τον Ιούνιο του 2015. Η Εθνική έχει καταφέρει να μειώσει τον δανεισμό από ELA κατά περισσότερο από 5 δισ. από τον Μάρτιο του 2016, κυρίως λόγω των εσόδων ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την πώληση της Finansbank και την αύξηση των διατραπεζικών repos τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι είναι έτοιμη να αποπληρώσει πλήρως τα ομόλογα με κρατική εγγύηση. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση έχει το καλύτερο προφίλ ρίσκου χρηματοδότησης μεταξύ των ανταγωνιστών της με αντίστοιχη αξιολόγηση, αν και δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να προκαλέσει πιστοληπτική αναβάθμιση. Η περαιτέρω μείωση του ακριβού ELA μέσω της τιτλοποίησης και πιθανόν μέσω νέων καταθέσεων θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας, στηρίζοντας τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, που διαμορφώνονταν στις 280 μονάδες βάσης τον Μάρτιο. Αυτό θα βοηθήσει την τράπεζα να επιστρέψει σε κερδοφορία, βάζοντας τέλος στον κύκλο μείωσης κεφαλαίων στον οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.

Οπως έχει ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα έχει ως στόχο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης, καθώς και τη χορήγηση νέων δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 2000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ το 50% τουλάχιστον του νέου προγράμματος χρηματοδότησης θα έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης των νέων.